Gå til sidens hovedinnhold

Fakta om vindkraft

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tre ledere i Naturvernforbundet rykket denne uken ut med en kronikk hvor de krever stans av all vindkraftutbygging i Finnmark. Vi i NORWEA synes det er oppsiktsvekkende at en Naturvernforbundet går imot utbygging av fornybar energi, særlig når man baserer seg på feilaktig grunnlag.

Vi som til daglig jobber med vindkraft kjenner oss ikke igjen i fremstillingen, og vil gjerne få nyansere bildet.

Det påstås at «vi ikke trenger mer fornybar strøm». Er det én ting verden har klart å enes om, er det et enormt behov for mer, fornybar energi for å fase ut den fossile energiproduksjonen som truer med å påføre oss katastrofale klimaendringer. Finnmark har, og vi mener vi skal være stolte av nettopp det, Europas beste vindressurser. Én vindturbin i Finnmark produserer dobbelt så mye elektrisk kraft som en vindturbin i Tyskland. Det gjør vindkraft i Finnmark til usedvanlig interessant både i et miljøperspektiv, klimaperspektiv, men også som lønnsom kraftproduksjon.

Vi vil få understreke at gjennom konsesjonsbehandlingen skal Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) behandle spørsmålet om samfunnsøkonomi. Det gis ikke konsesjon dersom samfunnsøkonomien er negativ! Når det kommer til bedriftsøkonomien tar også skribentene feil: Vindkraft i Norge får ikke et rødt øre i statlige subsidier. Frem til 2021 får norske fornybaranlegg, herunder også vannkraft, såkalte grønne sertifikater, men for anleggene skribentene trekker frem vil det ikke bli gitt noen subsidier overhodet. Det som allikevel gjør at man utvikler nye norske vindkraftprosjekter, er at disse produserer Europas billigste, nye kraft! Smak litt på det: Norsk vindkraft er nå Europas billigste kilde til ny kraft, og helt fornybar er den også! Per i dag ligger Finnmark an til å få det som blir Europas første subsidiefrie vindkraftverk!

LES MER: FeFo svarer Naturvernforbundet

Så er det nærmest med vantro vi leser at de tre lederne hevder at norsk vindkraft ikke reduserer CO2-utslipp. Finnmark er rett nok stort, men vi nekter å tro at man har glemt at et av landets største utslippspunkt ligger vest i fylket: Melkøya. Tidligere arbeid med å elektrifisere anlegget, og kutte rundt 600.000 tonn CO2 i året, har strandet på mangel på nok fornybar kraft! Vi imøteser gjerne en forklaring på hvordan Naturvernforbundet planlegger å kutte utslippene på Melkøya uten mer kraftproduksjon, og mer nett.

For det er en kjensgjerning at en i Finnmark alt for lenge har måttet akseptere en altfor svak forsyningssikkerhet grunnet for svakt nett. Per i dag er det ikke mulig å knytte nytt forbruk til nettet øst for Skaidi: Det betyr full stopp i all næringsutvikling i fylket. Vindkraftutbygging i fylket vil bidra til å utløse nettinvesteringer som muliggjør annen næring, samtidig som vi én gang for alle kan få elektrifisert Melkøya.

Avslutningsvis synes vi det er synd at Naturvernforbundet tar et så bastant standpunkt til vindkraftutbygging på nåværende tidspunkt. Planene om mer vindkraft i Finnmark skal gjennom en omfattende konsesjonsprosess hvor alle mulige konsekvenser skal nøye utredes, og så behandles av NVE. Som for eksempel vindkraftanlegget på Raggovidda viser, er det fullt mulig å bygge vindkraft med akseptable inngrep og konsekvenser for andre næringer i Finnmark. Og med det, utnytte de fantastiske ressursene fylket har, til glede for folk flest, klimaet, og næringslivet i fylket.

Kommentarer til denne saken