Vil Sp gi reindriftssamer forrangsrett ved konflikt med bønder?

FORSKJELLSBEHANDLING: Artikkelforfatteren mener at endringsforslag til sameloven kan føre til at representanter for reindriftssamene får eksklusive forhandlinger med det offentlige ved konflikter med bønder, noe motparten ikke får.

FORSKJELLSBEHANDLING: Artikkelforfatteren mener at endringsforslag til sameloven kan føre til at representanter for reindriftssamene får eksklusive forhandlinger med det offentlige ved konflikter med bønder, noe motparten ikke får. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et innlegg i «Nordlys» den 18.2.20 argumenterer to tillitsvalgte i Senterpartiet (Sp) varmt for at forslaget om endringer av sameloven skal bli vedtatt. Er dette noe senterpartitillitsvalgte og partiets kjernevelgere stiller seg bak?
Dette er nemlig et lovforslag som går ut på å opprette eksklusive kanaler (som kan lukkes) for representanter for samiske interesser (Sametinget medregnet her), inn til alle offentlige saksbehandlingsnivåer og beslutningsnivåer i Norge. De to Sp- politikerne er Hans Ole Eira og Cecilie Hansen. Hans Ole Eira er medlem i Sametingsrådet og styremedlem i Finnmark Sp. Cecilie Hansen er parlamentarisk leder for Sp på Sametinget.

Dersom lovforslaget blir vedtatt, vil dette blant annet innebære at om personer innen den samiske reindrifta kommer i konflikt med ikke-samiske bønder, så vil representanter for reindriftssamen (e) få en lovfestet rett til eksklusive forhandlinger med det offentlige, noe bonden eller bøndene ikke vil ha. Samme forhold vil også gjelde når det oppstår interessekonflikter mellom reindriften og annen verdiskapende naturbasert virksomhet.
Reindriftssamen (e) vil dermed med loven i hånd, ha en lovfestet førsterett inn til offentlige organer. At dette vil være en lovfestet forskjellsbehandling med etnopolitiske over- og undertoner, av to forskjellige næringsvirksomheter, tror jeg de fleste forstår, om de tenker seg om. Dette kan det ikke være noe tvil om, for om tamreinlag sør for «det samiske reinbeiteområdet» kommer i konflikt med bønder i dette området, vil de ikke få den samme forrangsretten som reindriftssamene.

Er det Sp sin politikk som disse to tillitsvalgte i Sp forfekter i dette innlegget? Det er berettiget grunn til å tro det, for jeg har hittil ikke sett andre synspunkter fra Sp-hold på lovforslaget.
Det har opp gjennom tidende som kjent, vært mange interessekonflikter mellom grunneiere, bønder og reindriftssamer. Slike finnes fortsatt.
Mange bønder sokner til Sp. De ser på Sp som sitt parti og stemmer på Sp. Hvordan reagerer disse bøndene på dette utspillet fra Sp-hold? Hvordan reagerer bøndene på at Sp ønsker å gi reindriftssamer et forhandlingsprivilegium og forrangsrett til å fremme sin sak når det oppstår interessekonflikter mellom reindriftssamer og bønder? Synes de at dette er greit?

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken