Vi trenger flere gode gründere

Atle Malinen, Seniorrådgiver i Innovasjon Norge Arktis

Atle Malinen, Seniorrådgiver i Innovasjon Norge Arktis Foto:

Av
DEL

LeserbrevAltfor få gründere lykkes. Årsakene er mange, men den aller vanligste feilen er at de starter med en idé i stedet for en markedsanalyse. Spørsmålet enhver gründer må stille seg er: Finnes det noen som er villig til å betale for produktet mitt?

Av 100 oppstartsbedrifter er det kun 25 som fortsatt finnes etter tre år. Kun åtte av dem holder opprinnelig plan, og av dem som ikke lykkes viser det seg at 40 prosent i utgangspunktet ikke løste et reelt problem. Gründere forelsker seg rett og slett i sin egen idé, og er ikke klare for den prosessen som ligger foran dem. Det er lang vei fra idé, via etablering til vekst, og sluttproduktet ender sjelden eller aldri opp slik gründeren så for seg da han eller hun satt ved tegnebordet. Den viktigste øvelsen en oppstartsbedrift gjør er derfor å undersøke om det er behov for ideen eller produktet på markedet og om kunden er villig til å betale for det.

Samarbeid skaper gode gründere

Et av de viktigste virkemidlene en gründer kan benytte seg av i utviklingsfasen, er samarbeid. Dialogen med andre næringer, virksomheter og akademia er helt avgjørende for at han eller hun skal klare å se muligheter og videreutvikle en god idé. Dialogen med kunden og markedet gjøres parallelt. Det er i krysningspunktet mellom bransjer og sektorer, når kunnskap brukes til å bekrefte hypoteser, at magien oppstår.


I Innovasjon Norge leter vi etter flere gode gründere. Vi leter etter deg som er villig til å satse tid og penger og som tør å samarbeide med folk fra andre, og kanskje overraskende, arenaer. Vi leter etter deg som ikke bare er forelsket i din egen idé, men som elsker prosessen der du får se ideen vokse og nå sitt fulle potensial. Norge trenger gode gründere fra hele landet, men spesielt Nord-Norge, blant annet fordi det er vi som eier mange av naturressursene som landet vårt skal leve av i årene fremover.

For treg innovasjonstakt i nord

I nord ser vi oss selv først og fremst som råvareleverandører. Kanskje er regionen vår preget av en utdatert næringskultur der vi først sluttfører én idé, og så forsøker å bygge videre på den i ettertid? I så fall vil det ofte bety at vi er for sent ute. Innovasjonstakten går for tregt og vi blir utkonkurrert av mer innovative og vekstfokuserte regioner og land. Bedriftene som lykkes i størst grad er rigget for vekst og skalering, gjerne globalt, allerede fra start.


Nordnorsk forskning, som er i verdensklasse på enkelte områder er et eksempel på et kompetansefelt for få næringer nyttiggjør seg. Her må vi bli mye bedre. Ved å bygge bro mellom akademia og tradisjonell nordnorsk industri kan vi finne nye, kommersielle og bærekraftige løsninger som vil legge til rette for økt verdiskaping i regionen vår.

Lokale bidragsytere og støtteordninger

Den nest største årsaken til at så få lykkes med sine gründerprosjekter er at de går tom for penger. Hele 30 prosent av dem som gir seg oppgir dette som årsak. Her må vi få flere lokale bidragsytere med tilgjengelig kapital med på laget. Dersom de investerer i lokale gründere og selskap, heller enn å putte penger i verdipapirer og eiendom, har vi tatt et langt steg på veien mot å bygge landsdelen vår god.

Et annet viktig virkemiddel er regjeringens gründerplan fra 2015 som ble opprettet for å styrke næringslivet i Norge. Planen sørget for en rekke nye og gunstige støtteordninger. I Innovasjon Norge fikk vi mulighet til å tilby gründere verdifull rådgivning, lån og kapital i oppstartsfasen, og koble selskaper med investorer, kompetansemiljøer, inkubatorer og akseleratorer. Ordningene gjør det mulig for gründere å teste ideene sine og få konstruktive tilbakemeldinger på hva som skal til for å overleve. Vi har med andre ord kommet et stykke på vei nasjonalt, nå gjenstår det bare for flere nordnorske bedrifter å henge seg på.

Arctic Innovation Week – en alliansearena

Det er også viktig å nevne at ikke all innovasjon handler om ny teknologi – det er det faktisk ganske få gründere som driver med. Innovasjon handler i bunn og grunn om å løse et problem, uavhengig av hvilken kategori nyvinningen faller inn under.

Denne uka arrangerer vi i Innovasjon Norge Arctic Innovation Week i hele Nord-Norge – en arena der gründere og næringsliv kan møtes for å danne nye allianser. Enten du sitter på en god idé, lokal kapital, eller er i gang med å realisere et innovativt prosjekt, anbefaler vi at du deltar på minst ett av arrangementene. Kanskje er det nettopp her du møter menneskene som kan bidra til å gjøre deg til en av suksesshistoriene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags