Vi krever utbedring av RV 94 nå! Uten bruk av bompenger

Vi skal videre, start utbedring av RV 94 nå!

Vi skal videre, start utbedring av RV 94 nå! Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

FINNMARKSDEBATTENRV94 er en vær- og skredutsatt veistrekning som utgjør både en risiko for innbyggerne og en flaskehals for næringslivet, særlig vinterstid. Det er på tide regjeringen leverer på sine lovnader. Om noen få måneder er den nye storkommunen vår et faktum. 1. januar 2020 slår Kvalsund og Hammerfest seg sammen. For oss som bor og arbeider i disse to kommunene er det viktig å knytte oss enda tettere sammen. En ny, sikker vei vil bidra til nærere kontakt mellom innbyggere og næringsliv i den nye kommunen. Den er intet mindre enn livsnerven for befolkningen og næringsvirksomheten i regionen.

I desember 2018 fikk vi foreslått en modell for brukerfinansiering av RV 94, som vi mener slår ut urettferdig, både for innbyggere og for næringslivet.

Vi konkluderte derfor med at vi ikke ønsker bompengefinansiering av RV 94, fra Strømsnes til Marinor. Vi mente da, og mener fortsatt at det er et statlig ansvar å sørge for en sikker innfartsvei til kommunesenteret i den nye kommunen. I en tidligere fase lå denne strekningen inne i den statlige finansieringen av RV 94, og vi mener dette er det eneste riktige.

Når det gjelder bypakken, er det mange ubesvarte spørsmål, og vi ønsker ikke å konkludere i denne saken nå. I prinsippvedtaket som kommunestyret gjorde i 2011, ba vi om at alternative løsninger for medfinansiering skulle utredes. Dette er ikke gjort. Når saken kommer til endelig behandling om noen år, etter at NTP 2022–2033 foreligger, vil vi be om at også disse forhold blir belyst.

I vår kom det en svært uventet melding fra samferdselsdepartementet om at RV 94 skulle planlegges på nytt, for å finne bedre løsninger. Dette mener vi er svært uheldig. Ikke bare er 12 års arbeid av kommunen, fylket og veimyndighetene bortkastet. Det verste er at utbedring av veien utsettes i mange nye år, fordi det må gjøres nye reguleringer. Med tilhørende planprosesser.

Vi krever at regjeringen, og representantene fra Finnmark holder det de lover. 9. mars 2017 gikk statsråd Frank Bakke-Jensen (H) ut i iFinnmark, i lag med partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre og presenterte en gladnyhet for RV 94 mellom Skaidi og Hammerfest. Nemlig en utbedring av strekningen i planperioden 2018–2023. Med all respekt å melde, dere begynner å få dårlig tid.

I dagens NTP er det kun «smuler» som er bevilget til Finnmark. Hva med å se hen til verdiskapningen som skjer her? Olje- og gassvirksomheten alene i Hammerfest eksporterer allerede verdier for mer enn kr 70 millioner hver eneste dag – det blir fort milliarder av slikt-, verdier som er svært viktige inntekter for nasjonen Norge. Samtidig som den skaper store direkte og indirekte ringvirkninger både for Finnmark og resten av Nord-Norge. Og vi vet det kommer mer industriell vekst både med Johan Castberg, andre felt i Barentshavet og en fornyet offensiv innenfor havbruksnæringen.

Bakke Jensen sa det så godt: «For oss politikere er det ikke så viktig hvor mye det skal koste, men at veiene blir bygget». Hold deres løfter, start utbedring av RV 94 nå!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags