I bladet Hammerfestingen, den 25. okt. og i FD den 29 okt., kan man på en hel side lese om ordførerkandidaten for KRF sitt valgkampbudskap. Man skulle tro at ordførerkandidat Truls har vært i Amerika og studert hvordan man skal legge fram sitt budskap for å bli trodd. Du har studert den amerikanske presidenten sin private Katekismus. Helt topp. Men jeg regner med at du har et kristent livssyn og burde studert en annen Katekismus. I den boken du kanskje har studert her hjemme, så lurer jeg på om du ikke lider av en alvorlig ordblindhet.

Ditt budskap oser av utspekulert ondskap, i den henseende å fyre opp allmuen i en tid hvor det har vært forholdsvis rolig i media. Målsetting: Å komme inn i kommunestyret. KRF har ingen der i dag, og jeg håper at de maktene vi trur på sørger for at KrF fortsatt vil sitte på yttersiden. Men jeg trur såpass godt om mennesket, at ikke alle i din politiske menighet er med og kjører ditt løp.

Du harselerer og så om at 4500 gikk i demonstrasjonstog i Alta. Men det var nærmere 10000, like mange som møtte opp i Bergen under åpningen av sykkel VM. Ifølge deg er alle disse sytekopper som ikke forstår bedre. Har du snakket med noen av dem? Selv er jeg verken Hammerfesting eller Altaværing, men har en fot i begge leirer. Derfor føler jeg meg kompetent til å se saken fra begge sider. Dagens sykehus er nedslitt, og etter å ha vært innlagt der for 30 år siden i 5 uker og sist for 10 år siden og det ikke hadde skjedd noen endringer, så burde sykehuset vært stengt. Jeg skrev meg selv ut siste gang, men ikke på grunn av personellet, men sykehusets tilstand. Men jeg tror at ved en folkeavstemning i Finnmark, om sykehus i Hammerfest eller ikke, så ville det blitt et stort JA. For det handler selvsagt om arbeidsplasser i Hammerfest. Med ringvirkninger, anslagsvis 4–5000.

Nå er det slik hvis man skal tru media, så er det vedtatt, og bevilget penger til et nytt sykehus, men det har du kandidat kanskje ikke fått med deg. Situasjonen har roet seg betraktelig og det liker du visstnok ikke.

Jeg overser de fleste av påstandene dine, men mange av disse gjennomsyrer av at helsepersonell fra Alta farer med løgn om Hammerfest sykehus og den faglige kompetansen ved sykehuset, og at det fra helsepersonell i Alta advares sterkt mot å havne dit for den eneste utfall ved sykehuset er døden. Jeg skal ikke bruke banneord, men jeg blir sint og fortvilet.

Hvordan kan du, som kristen, komme med slike påstander om en hel profesjon. Regner med at du en dag må dokumentere og svare for det, for ditt budskap oser det ondskap av,

Et råd til deg til slutt. Be om unnskyldning til alle du har såret og be om tilgivelse, et annet sted.

Ta en prat med kommunestyremedlem i Hammerfest, Tommen, og lær av ham om hva de menneskelige problemene i byen handler om. Lær om de svakeste i kommunen. Om fattigdom, rusproblematikk og barns rop om hjelp, og ikke minst klima, så er du på riktig kurs, til valget.