I følge Altapolitikere oppfattes det at det er livsfarlig å bo i deres kommune uten et sykehus. Hvordan kan de da i sin rette forstand lokke 1500 studenter som risikerer livet under utdanningen der, uten et akuttilbud? Tenk hvis noe skjer?

Jeg hadde i allefall ikke risikert at mine barn går skole et sted hvor politikerne roper hvor farlig det er å bo der. For ikke å snakke om hvor langt det er til nærmeste sykehus fra Alta; “dødens by” har jeg hørt blitt sagt, isolert halve året på feil side av Sennaland. Selv om det på over 10 år ikke har omkommet en eneste pasient i ambulansen på strekningen mellom de to byene.

Mens oljebransjen har valgt Hammerfest som trygg lokasjon for sin virksomhet på grunn av akuttberedskapen ved sykehuset, så tenker man ironisk nok, at våre kjære ungdommer i studier, de er det liksom ikke like nøye med? Burde ikke studentene logisk nok være nært et akuttsykehus?
 

Noe må gjøres

“Noe må gjøres!” sier politikerne i Alta. Et enstemmig kommunestyre i Alta har sendt et nytt mandatforslag (les FD 28. juni 2018) som må behandles av Helse Nord, et mandat på to A4-sider, som kun kan tolkes som enten:

   1) Utsett nytt sykehusbygging i Hammerfest på ubestemt tid.

Men bare helt til Alta, med et nytt lokaliseringsprosjekt, får overbevist resten av verden at Alta må få sitt eget sykehus, altså et tredje sykehus i Finnmark. “Ellers kommer millioner til å daue” som han så beskrivende sa, den fordømte nordlendingen.

  2) Eller, flytt sykehuset fra Hammerfest til Alta. Det er i det minste enkelt og greit å forstå betydningen av. Ytterligere forklaringer finner du på AltaSykehus.no.

Uansett utfall, kommer 75.000 til å lide, fordi det ikke engang er økonomi til å drifte de to klinikkene vi allerede har i fylket. Et tredje i Alta vil ruinere helsetilbudet i Finnmark, og det ender med at det meste av tjenester flyttes til Tromsø. Som det jo allerede er blitt gjort, bit for bit, i all stillhet over lengre tid. Vi sitter i framtiden igjen med to medisinske klinikker, et i Alta og et i Hammerfest, mens sykehustjenester blir i Tromsø. - Jo, det stemmer faktisk.

Sykepleierutdanninga flyttes til Alta

For ikke å snakke om at det bygges ned sykepleierutdanning i Hammerfest og opp med 30 studieplasser på sykepleie i Alta.“- Naturlig avgang ved stillinger i sykepleierhøyskolen i Hammerfest blir til nye ansettelser i Alta”  har skoleadministrasjonen hvisket litt for høyt til hverandre under et av sine møter. I det lange løp er det ikke mye igjen i Hammerfest hvis skal vi la “dem” holde på uavbrudt.

Løsningen for felles beste!

- Ja, noe må kanskje gjøres. Siden argumentet er at det er så mye akutt pleietrengende folk i Alta i forhold til resten av Finnmark, her kommer et mandat-forslag som bør vurderes av Universitetet i Tromsø og kommunestyret i Hammerfest:

  1) Flytt Høgskolen i Alta (UiT) til Hammerfest så blir kommunene like store og dermed like mange sjuke folk som trenger sykehus. 

Forklaring: - Flyttingen utgjør ca 250 ansatte som med sin familie blir rundt 1000 mennesker. 1000 som helt sikkert med stor glede flytter fra Alta til akuttsykehus-nærværet i Hammerfest. Så legger vi på 1500 studenter på toppen av dette, og ytterligere 2500 som konsekvens av at en stor andel studenter gjerne blir boende der de studerte. Derav veksten til Alta de siste 20 år. 

  2) Det er MYE billigere å bygge nye skolebygninger i Hammerfest enn nytt sykehus i Alta. Samfunnet sparer hundrevis av millioner!

  3) Ny flyplass realiseres i Hammerfest, med direkterute til Oslo, når det varsles om flytting av UiT og tilførselen i befolkning og studenter.


  4) Lokaliseringen av nytt UiT og elevboliger i Hammerfest blir selvfølgelig der den nåværende flyplassen ligger. Se bildet øverst. Nytt enormt boligfelt realiseres med gangavstand til flerbrukshaller, svømmehall, butikker osv. Dette må jo være midt i blinken! (...selv om Blinken ligger på motsatt side av byen.)

  5) Billigere flybilletter for hele Finnmarks befolkning og flere avganger som gjør det bedre å være finnmarking på reisefot.

  6) Flere industribedrifter vil etablere seg i fylket når transportkostnaden til Hammerfest går drastisk ned, og turismen vil øke som følge lavere reisekostnader.

  7) Flere bolighus og nye studentbygninger i Hammerfest kan bety økt ly for vinden, det gir bedre lokalt klima som fører til økt bolyst og tilflytting, i følge noen søringer.

Er ikke dette en vinn-vind situasjon så vet ikke jeg. Alta slipper så mye folk som trenger akuttsykehus, og Hammerfest får det lille ekstra som i tillegg vil realisere ny flyplass. Hundrevis av millioner vil spares på denne løsningen.

Konklusjon: 

Så lenge Altapolitikere fortsetter den hensynsløse kampanjen med å flytte sykehustjenester til Alta med de fatale konsekvensene det får for hele fylket.  - Ja, så bør resten av Finnmark støtte flyttingen av høyskolen fra Alta til Hammerfest. 

Det vil løse den lange konflikten til felles beste.