Petroleumsvirksomheten er vår største næring når det gjelder ringvirkninger, verdiskaping og inntekter til staten. Derfor er plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg en av de viktigste sakene i Stortinget i denne sesjonen.

Ringvirkninger fra olje- og gassvirksomheten kan deles i tre.

Vi får nasjonale ringvirkninger, regionale ringvirkninger, og i de fleste prosjekter også lokale ringvirkninger. Vårt skattesystem er innrettet slik at vi alltid får nasjonale ringvirkninger. Kloke politikere privatiserte ikke Norges oljeressurser, men dannet Statoil og utarbeidet et skatteregime hvor en stor del alltid vil tilfalle fellesskapet. Dette har vært helt avgjørende for å løfte velferden og de materielle vilkårene i landet vårt.

Regionale ringvirkninger ser vi tydeligst i Stavangerområdet, som har etablert seg som vår oljehovedstad. Etter hvert som det er igangsatt nye områder videre oppover langs norskekysten, har også regionale ringvirkninger spredt seg. Harstad har Statoil/Equinors miljø der, ikke minst med tildelt driftsorganisasjon for Johan Castberg-feltet. Hammerfest har driftsorganisasjonen for Goliat gjennom Enis kontor.

Hammerfest er vel det tydeligste eksempelet på hva lokale ringvirkninger kan gi i etterkant av utbyggingen av Snøhvit og Melkøya. Hammerfest var en sliten by preget av fiskeindustri midt i sentrum. Byen er i dag er et industrieventyr vi ikke har sett maken til i Finnmark.

For Finnmark Ap var saken klar når Johan Castberg-feltet ble presentert. Vi krevde ilandføring! Vårt ja til Johan Castberg forutsatte ilandføring. Den samme holdning inntok Finnmark fylkesting. Den 12. februar 2013 hadde Statoil stor fest på Veidnes i Nordkapp kommune. Det var vinter, høye glass med stett og stor jubel. Vi som hadde gått for ilandføring hadde vunnet! Seieren smakte bare av glede og lykke. Det skulle bli vekst og utvikling i Nordkapp, og Finnmark skulle få sin del av de ressursene som lå utenfor vår stuedør.

Senere ble det stille fra Statoil. Oljeprisen sank, prosjektet ble mindre lønnsomt og håpet svant for realisering av prosjektet. Det ble gjennomført en nedskalering hvor ilandføring på Veidnes ble tatt ut. Noe skjedde med finnmarkingene. Noen følte seg lurt (min kategori), oppslutning og entusiasmen sank (også min kategori) og den positive innstillingen til utbygging av Lofoten og Vesterålen uten lokale ringvirkninger svant hen. Jeg selv konkluderte med at jeg kom til å konvertere fra oljetilhenger til motstander av LoVeSe hvis det ikke ble ilandføring av Johan Castberg.

Når Statoil/Equinor leverte sin PUD om Johan Castberg var det uten forpliktelser om ilandføring. Det var Stortinget som måtte ta det grepet, og eventuelt instruere operatøren om hvilke forutsetninger som skulle gjelde.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har hele tiden vært klar på at lokale ringvirkninger skal komme Nordkappsamfunnet til gode. Saksordfører Hege Haukeland Liadal sørget, gjennom godt arbeid, for at flertallet stilte seg bak følgende krav:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte – innen utgangen av 2018 og med sikte på vedtak – om utredningen Barents Sea Oil Infrastructure gjør om en nedskalert terminalløsning og en skip-til-skip-løsning på Veidnes i Finnmark. Beslutningen skal bygge på hensyn til god ressursforvaltning.»

Jeg vet ikke om det er første gang at Stortinget ikke følger operatørens planer, men her har Stortinget tatt styringsgrep som sørger for lokale ringvirkninger til Nordkapp kommune. Nordkapp, med ordfører Kristina Hansen i spissen, kan glede seg over at fruktene av langvarig arbeid nå er innen rekkevidde.

Finnmarkinger, vi greide det!

Ved hjelp av et godt koordinert Ap, fra Nordkapp Ap, via Finnmark Ap til Ap på Stortinget. Vi vek ikke fra målet, vi ga oss ikke. Vi var tålmodige, og resultatet ble et vedtak som vil føre til positiv aktivitet i Nordkapp.

Resultatet var verd alt arbeidet.