Gå til sidens hovedinnhold

Ordfører i Kvalsund feirer mulig miljøkatastrofe

Artikkelen er over 2 år gammel

«Helt sykt at det ikke er en selvfølge at vi ikke skal dumpe hele 30 millioner tonn gruveslam i en nasjonal laksefjord»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Finnmark Dagblad 20.09.2018 kunne vi lese at Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund feirer Finnmarkseiendommens (FeFo) beslutning som sender høringsuttalelsen om driftskonsesjonen til Nussir ASA sitt kontroversielle gruveprosjekt videre til regjeringen. Wkstrøm feirer en mulig miljøkatastrofe.

En ny Alta sak

Avgjørelsen ble tatt ved at stemmen til en sametingsrepresentant falt. Representantene på møtet i går var splittet i midten. Det var tre mot og tre for. Regelverket sier at siste innvalgte fra Sametinget må fratre i en slik stemmelikhet som inntraff. Det er likevel verdt å merker seg at konflikten rundt gruveprosjektet ofte er blitt omtalt som en samesak. Dette blir ikke illustrert tydeligere enn i gårsdagens avstemning på FeFo møtet. Jeg håper regjeringen innser alvoret i å vedta en driftskonsesjon som strider så sterkt med samiske interesser. Wiktrøm selv har tidligere rast mot dem som våger å kalle dette for en samesak, men la oss se på fakta:

– Et overveldende flertall på sametinget har stemt imot driftskonsesjonen

– Den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh og den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjonen Bivdi går også sterkt imot planene om sjødeponi.

– Reinbeitedistriktet Fiettar 22 som vil bli sterkt berørt av gruvedriften. Området rundt Ulveryggen er viktig for reindriften, og over 8000 rein beiter der årlig. Dette er svært kritisk for reindriftsnæringen, og går imot samiske interesser som ønsker å holde tradisjonell kultur og virksomhet

– Prosjektet vil berøre reindriften negativt og rundt 2500 mennesker har skrevet under på at de vil aksjonere sivilt ulydig for å redde Førdefjorden og Repparfjord. Dette kan bli en ny Alta sak.

30 millioner tonn gruveavfall

Bare mengden giftig gruveavfall som skal dumpes i Repparfjord burde være nok til at regjeringen sier nei. Nussir har tillatelse til å dumpe 30 millioner tonn avfall som inneholder konsentrasjoner av tungmetaller som vil være giftige for vannorganismene. Miljøgifter har vært og er et stort problem i norske fjorder. I mange av fjordene sliter man fortsatt med å rydde opp i gamle miljøsynder. Naturtypen fjord står dessuten oppført på den norske rødlista over trua naturtyper i Norge. Vi kan ikke la Repparfjord bli en avfallsplass!

Regjeringen kan enda si nei!

Det er helt sykt at det ikke er en selvfølge at vi ikke skal dumpe hele 30 millioner tonn gruveslam i en nasjonal laksefjord. Vi skyter oss selv i foten ved å ikke bevare fiskebestandene som er en så utrolig viktig ressurs for oss. Norge er det eneste landet som planlegger ny dumping av gruveafall i sjø, og et av kun fem land i verden som ikke har et forbud mot dette. Dette er pinlig. I går aksjonerte Finnmark Natur og Ungdom utenfor FeFo møtet, men ble ikke hørt. Vi må samles og si et klart nei til Nussir sin driftskonsesjon, og regjeringen må gjøre det samme. De må si nei til et overtramp av samers livsgrunnlag, og nei til en miljøkatastrofe.

 

Kommentarer til denne saken