Jordmødrene i Alta er nå underlagt Hammerfest sykehus. Ser vi begynnelsen på styrt avvikling for fødende i Alta? 

”På grunn av seleksjonskriteriene i de nasjonale retningslinjer kan vi ikke ha flere fødsler i Alta.” Uttalte Jordmor Hilde Søraa tidligere. Det bekymrer at kriteriene for å føde i Alta stadig blir strammet inn. Alta har i rundt 20600 innbyggere og rundt 300 gravide og fødende i året. I underkant av 1/3 av disse føder i Alta. I Hammerfest, med 10500 innbygger fødes 400 barn årlig. Av 400 fødende i Hammerfest kommer rundt 200 fra Alta.

Hvordan kan dette tallet aksepteres? Vi i Pasientfokus har bedt Helse Nord se på de strenge seleksjonskriteriene som gjelder. De må endres slik at flere kvinner fra Alta-regionen kan føde i Alta!

For det er faktisk slik at hvis en gravid kvinne legger på seg over 20 kilo må hun til Hammerfest å føde – uansett. Sånn fra kvinne til kvinne – er ikke det merkelig? Vi bruker ikke å tru på "rykter". Men fra kvalifisert hold ønsket Hammerfest-miljøet at kvinner som la på seg 15 kilo måtte føde i Hammerfest – og ikke i Alta. Da sa jordmødrene i Alta stopp! Det er bra – for hva med den totale vurdering av kvinnens helse -har den intet å si?

Antall fødende i Alta blir stadig lavere. Fra 1. januar 2018 til 1. september 2018 var det i underkant av 50 fødsler i Alta. I tillegg er det slik at antall fødsler i Alta går inn i totalen for fødende i Hammerfest. Men er det da slik at "ingen føder i Alta."

Vi har all grunn til å være våkne nå: Når jordmødrene som bor i Alta får sin lønn fra Hammerfest – hva med jordmødrenes lojalitet til gravide og fødende kvinner fra Alta-regionen versus Hammerfest? Får jordmødrene i Alta munnkurv? Må jordmødrene i Alta reise til Hammerfest for å vikariere ved behov? Min største skrekk er at fødeavdelingen i Alta blir stengt om sommeren og i øvrige perioder hvor det er vanskelig å fylle vaktlistene på fødeavdelingen i Hammerfest.

Alta mister stadig flere fødsler til Hammerfest. Hva er det som skjer? Jo Helseministerens målsetting om at Fødetilbudet i Hammerfest ikke skal svekkes – gjennomføres. Det er med respekt å melde svært lite ambisiøs tenkning og planlegging fra ministeren – pasientfokus er svært lav, mens fokus på friske arbeidere er på vei opp. 

Det er viktig å være klar over at i inneværende stortingsperiode er det kun Senterpartiet som klart sier fra at Alta skal ha fødeavdeling med de akuttfunksjoner som hører med. Regjeringspartiene FRP og Venstre kommer ikke gjennom med sitt syn til helseminister Bent Høie fra regjeringspartiet Høyre. De andre politiske partiene i Alta – har ikke støtte i sine Fylkesparti. Dermed heller ikke støtte på Stortinget.

Det ser ut som om det går mot natt med fødeavdeling til Alta. Så unge kvinner og menn i Alta – foren dere – hvis ikke kan det se ut for at Alta mister stadig flere fødende. Det er ikke fremtidsrettet for noen – heller ikke for kvinner.