Norde Sørøy som rekreasjonsområde i Hammerfest kommune

Av
DEL

MeningerI Sørøysundet er det sterke strømmer begge veier gjennom selve sundet. Dette gjør fjordene langs Seiland og Sørøya attraktive for havbruksnæringa. Tre oppdrettsselskap er allerede etablert i området. Det fjerde heter Salmar og ønsker nå å etablere seg. Det er søkt om etablering i Skippernesfjorden på nordre del av Sørøya som ligger i Hammerfest kommune. Søknaden skal behandles politisk i Hammerfest kommune, men det har til nå ikke vært debatt om dette.

Hammerfest by har over de siste årene blitt omringet av næringslivsetableringer. Dette har gått på bekostning av rekreasjonsområder. Melandet ble utilgjengelig ved etableringen på Melkøya. Reingjerdet rundt byen gjør at ruten for turer må gå via portene i gjerdet. Store strømlinjer er satt opp rundt Baksalen- Sæthergamdalen- Forsølhøyda. På Polarbase og rundt Leirvika er det industrietableringer. Strømsnes er ønsket som næringsareal og nå nylig NVE sitt forslag om vindmøller på Kvaløya.

I Sørøysundet er det LNG-skip som ankrer opp på kjente fiskegrunner, samt at det er generelt mye trafikk i sundet. Det er havbruk etablert på Seilands sida og fra Slettnes og vestover. Dette gjør at mye av fritidsfisket i Sørøysundet er samlet utenfor nord del av Sørøya som foreløpig ikke har oppdrettsanlegg og dermed en artsrik fiske sammensetning som ikke har spist oppdrettsfor. Salmar har allerede fått tillatelse til et anlegg i Borvika ved Akkarfjord som vil kunne gi arbeidsplasser og aktivitet i Akkarfjord. Ved å åpne for etablering i Skippernesfjorden blir den havbruksfrie sonen i Sørøysundet betraktelig mindre ettersom mange av de gode fiskemeene ligger nettopp i dette området.

Samtidig er Nordre Sørøy et godt kjent friluftsområde for både lokalbefolkning, Hammerfestinger og folk for øvrig. Passasjertallene for Sørøysundexpressen for 2018 er over 21 000. I tillegg er det mange fritidsbåter. Bygdelagene er aktive og hadde ved siste oppstilling rundt 500 medlemmer.

I sum gir det et bilde på at nordre Sørøy er et populært område for rekreasjon.

Også Hammerfest kommune har bidratt til denne populariteten gjennom å profilere området i både bok, hefte og turkart. Det vises også til samarbeidet mellom Hasvik kommune, DNT og Hammerfest kommune med å etablere en turtrasé langs Sørøya.

Slik vi ser det er det derfor rimelig at beslutninger fattes i riktig rekkefølge.

Først må det avklares hvilken status nordre Sørøy og sørøysundbassenget skal ha i kommunen, herunder må den allerede etablerte praksis hvor området er et rekreasjonsområde for kommunens innbyggere veie tungt. Deretter må man ha en åpen prosess om konsekvenser av havbruks etableringer for beboere og fritidsbrukene av nordre sørøy. Det er foreløpig en «grønnblå lunge» mellom Borvika og Kuvika, jf. kart fra kart.miljostatus.no.

Det kan på sikt være et større potensial både for lokalbefolkningen og kommunene i å bevare nordre Sørøy som et rekreasjonsområde enn noen få arbeidsplasser på et anlegg eid av Salmar som har både smoltanlegg og slakteri utenfor Finnmark.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags