Dumping i Repparfjord: En pinlig miljøkatastrofe og mulig Alta-sak

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI iFinnmark omtaler 13.09.2018 Bjørn R. Bolstad det omstridte gruveprosjektet til Nussir i Kvalsund som en «virksomhet som ivaretar naturen på ypperlig måte». Vi kan ikke la oss lure. Dumpingen av 30 millioner tonn gruveavfall i Repparfjord vil bli en miljøkatastrofe.

Gruvedumping er vakkert, jeg lover!

Bolstad forsøker å male et vakkert bilde av dumping av gruveavfall i fjord da kan beskriver et idyllisk scenario hvor gruvemassene «pent legges ned på 90 meters dyp i en grop på bunnen av fjorden». Dette scenarioet forblir nok i Bolstads fantasi, ettersom Havforskningsinstituttet mener strømmene i fjorden vil kunne spre små partikler fra deponiet over store avstander. De hevder at hvis strømningene er like sterke som i Bøkfjorden vil nesten hele Repparfjord nås av partiklene fra deponiet. Dette er veldig bekymringsverdig ettersom gruveavfallet, til tross for det Bolstad påstår, er giftig. Avfallet som skal dumpes i Repparfjord er ekstra problematisk, da det inneholder kobber, nikkel og krom, og innholdet av disse tungmetallene i gruveavgangen er såpass høyt at de vil være akutt giftige for flere marine organismer. Vi risikerer en nasjonal laksefjord med flere rødlistede arter. Føre var-prinsippet er satt til side og konsekvenser for naturmangfoldet og økosystemer i fjorden ikke har blitt utredet. De vurderingene Bolstad baserer seg på er mangelfulle.

En ny Alta-sak

Den mest provoserende av Bolstad sine påstander er da han hevder at «det er tydelig» at reindriften i området der det skal drives gruvevirksomhet ikke berøres. Reinbeitedistriktet er veldig tydelig på at beiteområdet allerede er sterkt presset av hyttefelt, veier og kraftlinjer. I området der gruvedriften vil foregå trengs oppganger og sjakter for lufting, som vil bety vei og bygninger, og vil være forstyrrende inngrep. Et overveldende flertall på sametinget har stemt imot gruvedumping i Repparfjord. Den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh og den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjonen Bivdi går også sterkt imot planene. Reinbeitedistriktet Fiettar 22 som vil bli sterkt berørt av gruvedriften sier de vil jobbe mot at det i det hele tatt blir noe virksomhet. Området rundt Ulveryggen er viktig for reindriften, og over 8000 rein beiter der årlig. Dette er svært kritisk for reindriftsnæringen, og går imot samiske interesser som ønsker å holde tradisjonell kultur og virksomhet. Prosjektet vil berøre reindriften negativt og rundt 2500 mennesker har skrevet under på at de vil aksjonere sivilt ulydig for å redde Førdefjorden og Repparfjord.

Regjeringen må si nei

Denne høsten skal regjeringen bestemme om Nussir får driftskonsesjon til gruveprosjektet. Norge er det eneste landet i verden som planlegger fremtidig dumping av gruveavfall i hav. Det er pinlig at Norge tillater dumping i en av våre reneste fjorder i en tid hvor det å holde havet rent er høyt på dagsorden. Regjeringen må si nei til driftskonsesjonen til Nussir.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags