Milliardran fra kystflåten med Norges fiskarlag sentralt og myndighetenes velsignelse

RAN: Alle skjønner hvordan maktbalansen fungerer i Norges Fiskarlag i Trondheim, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjon.

RAN: Alle skjønner hvordan maktbalansen fungerer i Norges Fiskarlag i Trondheim, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjon. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerHammerfest fiskarlag har i en årrekke følt, og ment, at noe har vært feil med de kvantum som blir tildelt kystflåten hvert år, ref den faste fordelingsnøkkelen SOM SKAL ligge i bunnen jf. Trålstigen og andelen av totalkvote som skal tildeles hhvis kystflåten, havfiskeflåten og trålflåten. Allerede under årsmøtet til Norges fiskarlag i Tromsø i 2014 ble denne bekymringen tatt opp i plenum fra årsmøtets talerstol av representanter fra Hammerfest Fiskarlag når det gjaldt sei og hyse. Torsk ble den gang ikke nevnt siden vi trodde denne var rett, hvilket viser seg å ikke stemme. Resultat: Delegatene ble kontant avvist og nærmest latterliggjort fra fiskeridirektoratets side og Norges fiskarlag sentralt.

Vi ble fortalt at dette skjønte vi ikke. Vel vel.

Bekymringen og mistanken har kun blitt sterkere, og nå, etter flere måneder med innhenting av faktatall og dokumentasjon, kan vi nå slå fast og bevise at det hvert år siden 2007 har pågått en massiv flytting av fisk mellom grupper, ved hjelp av bevist omgåelse av vedtatte lover og normer for hvordan dette skal foregå.

Det blir altfor omfattende og teknisk og skulle forklare hvordan, men nøkkelen ligger i kvotebeholdningen til de enkelte gruppene og den fisken som tilhører disse, men ikke er tildelt.

Vi skal kun vise 5 eksempler fra 2018 (toppen av isfjellet) og ta den økonomiske konsekvensen til slutt.

Eksempel sei:

Stor kyst har ca. 70 % av seikvoten i sin gruppe, inkl. not. Denne kvoten ble reelt overfisket med ca. 10.000 tonn, men ved hjelp av litt flytting og kreativ matematikk endte totalen på ca-6000 tonn.

Av dette blir ca. 1600 tonn tatt fra kystflåtens kvote u/15 m i 2019 for å kompensere.

Hvorfor skal kystflåten straffes for overfiske i stor kyst sin gruppe, og hva koster det?

Eksempel levendefisk bonus:

Avsetningen til denne bonusen trekkes ca. likt mellom kystflåten og stor kyst/havfiskeflåten, MEN..

Siden ordningen kom skikkelig i gang i 2015 har ca. 90.45 % blitt fisket av stor kyst (over 15m) hvert år.

På bakgrunn av dette åpenbare tyveriet fra kystfiskeflåten, ble det fra Hammerfest fiskarlag foreslått å opprette to grupper i dette fiskeriet, over og under 15 meter for å sikre en rettferdig fordeling og uttak mellom gruppene. Dette ble kontant avvist fra Norges fiskarlag sin side da man ikke så nødvendigheten av dette.

Og da skjønner alle hvordan maktbalansen fungerer i Norges fiskarlag i Trondheim.

Avsetning til gruppe2:

Avgis ca. likt mellom havfiskeflåten og kystflåten, MEN… havfiskeflåten forlanger fisk i bytte (sei/hyse) som trekkes fra kystflåtens kvote på disse fiskeslagene. Resultat: kystflåten tappes for ytterligere kvote og havfiskeflåten Kommer styrket ut fra sin «avsetning». Hammerfest fiskarlag har bedt om innsyn i regnskapet for denne avsetningen for 2019, men blitt avvist.

Hvorfor denne fordelingen skal hemmeligholdes og er unntatt offentligheten kan man derfor bare undres over på nåværende tidspunkt

3-lands kvoten.

Hvert år blir ca. 15.000 tonn torsk tatt fra kystflåtens andel u/15 m av totalkvoten for å byttes mot fisk fra 3-land. De eneste som kan nyttiggjøre seg denne byttehandelen er havfiskeflåten. Kystflåten sponser altså dem som allerede forsyner seg grovt av kystflåtens andel fisk.

Dette er også et grelt eksempel på hva Norges fiskarlag sentralt ikke ønsker å diskutere og igjen viser den reelle maktfordelingen internt.

Torsk

I årevis har konvensjonell kyst sin kvote, urettmessig blitt omfordelt i gruppene, og gruppen 11-15 m har blitt fratatt mest, ca. 8 % i 2018. Denne praksisen har, slik det kan se ut som, ved hjelp av kreativ matematikk og direkte lovbrudd, blitt gjennomført siden minst 2007, med Norges fiskarlag`s viten om at noe var galt

Det samla kvantumet i disse 11 årene utgjør ca. 30-40.000 tonn i gruppen 11-15 m, til en verdi av ca. 650.000.000.- nok

Det er et helt års kvotevolum for denne gruppen, som er stjålet og omfordelt til andre, og det groteske er følgende..Det mistenkes at FOR SEI OG HYSE ER DET VOLUMMESSIG ENDA VERRE…OG DE VET DET!

Konsekvensene MÅ jo bli at en del udugelige eller uærlige personer i det fiskeripolitiske byråkratiet blir sparket fra sine stillinger. Norges Fiskarlag sentralt har med dette bevist for all verden at de er helt uinteressert i å ivareta interessene til den mindre kystflåten og ny organisasjonsmodell/samarbeide ansees etter hvert som et reelt alternativ for å ivareta kystflåtens interesser.

Som aktive yrkesutøvere av fiskeriyrket har vi dessverre sett og konstatert at våre bekymringer er blitt avfeid som tøv og spekulasjoner. Tilliten til sentrale myndigheter og det politiske miljøet er derfor alvorlig svekket, og vi anser det derfor som overveiende sannsynlig at neste skritt for å få en rettferdig fordeling og oppfølging blir gjennom det juridiske apparatet. Vi anser det også som tvingende nødvendig at riksrevisjonen blir koblet inn i dette.

Dessverre er konklusjonen også at Eidesen utvalgets arbeide og konklusjon MÅ legges på is inntil dagens fordeling og regnskap blir ryddet opp i og rettet. I motsatt fall vil denne gale fordelingen ligge til grunn for en ev. ny kvotepolitikk, noe vi håper og tror ALLE MED ET ÆRLIG Å REDERLIG SINNELAG vil være enig i er feil utgangspunkt.

Til slutt må man jo spørre det politiske Norge, som tross alt er dem som kan endre dette, ønsker man virkelig ikke at grunnlaget og utgangspunktet MÅ være korrekt før man ev. går over til et nytt kvotesystem som vil påvirke hverdagen til 1000-vis av hardtarbeidende kystfiskere, kystsamfunn og anseelsen til Norges nest største eksportnæring?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags