Som busskunde hos boreal, oftest på bussforbindelsen Alta–Hammerfest, blir man ofte utsatt for mye rart. Det absolutt siste er sløvskap med å bringe informasjon videre ut til kundene. Det kan, for en tilfeldig busspassasjer, virke som selskapet gir absolutt f... i sine kunder. Driftsledere og operatører vet ikke når forsinkede busser kommer- eller går, noe som burde være unødvendig i disse mobiltelefon tider, og informasjon som legges ut til publikum inneholder feilaktige rutenummer og feilaktig informasjon. Når man da spør om det ikke er på tide å gi riktig informasjon når de har vært forsinket et par timer, blir man som kunde påstått å være frekk, av operatøren som ikke vil oppgi sitt eget navn. 

Siden VargsundXpressen kommer seint til Hammerfest, valgte jeg, som ganske mange andre, å ta bussen mot Honningsvåg til Skaidi, for så å skifte etter litt ventetid, og gå på rute 066 til Hammerfest.

Men det skulle ikke vise seg å være helt enkelt. Underveis, kom det opp på Snelandia sidene at buss nummer 1717 var 1,10 timer forsinket til Lakselv. Det viste seg ikke å være helt riktig. Det var snakk om mye mer. Men operatøren med ovennevnte nummer på sin telefon, og som fortsatt vernet om sin anonymitet, hevdet at han hadde lagt riktig informasjon ut på nettet, og det var bare jeg som ikke forsto. At en buss med nummer 1717, er identisk med buss med rutenummer 066, er jo for de fleste opplagt, når man ikke finner noe som forteller en det. Nytt spørsmål om når man kunne forvente ankomst og avgang fra Skaidi, kunne ikke den anonyme si noe om, og pratet det hele vekk. Jeg kom etter hvert til å tenke på forrige år da min datter og familien med to voksne og tre barn tok bussen fra Lakselv til Hammerfest, og ingen ga beskjed før avgang om at de bare kjørte til Olderfjord, fordi han som skulle korrespondere med bussen fra Lakselv, ikke likte å kjøre over Hatter på grunn av litt vind. Fjellovergangen var åpen, og familien med tre små barn, ble bare satt av i Olderfjord, uten at man viste ansvar for disse. Det endte med at man måtte få drosje fra Skaidi til Hammerfest, fordi den bussen som skulle gå fra Skaidi til Hammerfest, den kjørte lenge før ruta, siden de ikke hadde passasjerer. Boreal ble etter hvert presset til å betale for dette, men dagens hendelse viser bare at uansvarligheten absolutt er til stede sammen med frekkhet på telefon, og manglende kundeservice. Man insinuerer at vi som kunder mangler forståelse for at vi ikke skjønner at når buss nummer 1717 er forsinket til Lakselv, så har det innflytelse på rute 066 Skaidi Hammerfest. Tidligere har vi opplevd at bussen fra Skaidi gikk 5 minutter før ruta, og vi som slet litt med mye bagasje, ble stående igjen. Siden selskapet som betjener både busser og båter i Finnmark for tiden, ikke synes å bry seg mye om sine kunder, er det vel ikke mer enn rett og rimelig at vi oppfordrer våre fylkespolitikere å se bort fra å fornye kontrakter med et selskap som ikke skjønner mye av hva ordet kundebehandling betyr. 

Med hilsen 

Ole Martin Rønning, en forbannet lokalpolitiker som fortsatt sitter på Skaidi, 3 timer etter at bussen skulle komme, og det uten at det er mulig å få greie på om bussen i det hele tatt kommer, når man spør operatøren.