Hammerfest sykehus – en distriktspolitisk gjøkunge?

TAKKNEMLIG: En pasient gir tilbakemelding til Hammerfest sykehus. Illustrasjon.

TAKKNEMLIG: En pasient gir tilbakemelding til Hammerfest sykehus. Illustrasjon. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerNå da sykehussaken for alvor er kommet på den politiske dagsorden, tør vi kanskje håpe på at det kommer fram hvor umulig det er å tviholde på ett sykehus for Vest-Finnmark i Hammerfest.

For det første er ikke tilgjengeligheten god nok, jf. Wikipedia: I dag er standarden på lufthavnen for dårlig i forhold til krav om regularitet og sikkerhet og har etter en hendelse 1. mai 2005 fått Norges strengeste vindbegrensninger. På grunn av disse begrensningene har det lenge vært arbeidet med planer for en å bygge en ny lufthavn på Grøtnes, ca. 16 km sør for Hammerfest.

Det betyr at Hammerfest neppe bør dimensjoneres for å betjene Finnmark uten at det først står ferdig en ny flyplass med tilfredsstillende egenskaper. Derfor må våre politikere ta stilling til om ny flyplass virkelig er fornuftig ressursbruk, all den tid hammerfestingene allerede har en flyplass, rett nok med begrensninger, men ellers har like god tilgang som resten av kysten til stamflyplassene våre, i dette tilfellet både Lakselv og Alta.

Men det betyr selvsagt også at Hammerfest for egen befolkning må ha minst like god akuttmedisinsk beredskap som Alta forbilledlig bygger opp i dag, og som 23.5.2017 beskrives slik på Finnmark legeforenings Facebook-side, sitat: «I 10 år har det lokale akuttmedisinske miljøet i Alta (ambulansetjenesten og legevakten) hatt regelmessig trening i akuttmedisinsk samhandling og samarbeid (BEST trening). Dette fikk de legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten i fjor. Universitetet i Nord-Norge ønsker i samarbeid med Alta-miljøet å lage et seminar hvor man kan dele Alta sine erfaringer med andre lokale akuttmedisinske miljøer, og motivere for at denne treningsmetoden blir mer utbredt i Norge» (sitat slutt).

For det andre framstår hensynet til fagmiljøet i Hammerfest mer og mer som vikarierende argumentasjon for trist, gammeldags prestisje- og revirkamp, dessverre. Jeg viser til hva 2 leger, A og B, presterer å uttale på nevnte Facebook-side, samme dato.

A refererer først fra lederen i Nordlys av 22.5.17: Alta må få sitt sykehus. Det er viktig for hele Finnmark med nytt akuttsykehus i Alta. Dette er ikke en bykamp, slik noen forsøker å fremstille det som. Det handler om å ha et grunnleggende og godt helsetilbud der folk bor. På sikt må derfor den igangsatte ombyggingen og utvidelsen av nåværende Alta helsesenter bli starten på etablering av fullverdige akuttfunksjoner. Hvorpå A kommenterer: Slik jeg forstår endringen i den politiske vinden ønsker man akuttsykehus-tilbud både i Hammerfest og Alta. Om dette blir utfallet etter valget frykter jeg vi får 3 små svake akuttmedisinske miljø i Finnmark og det eneste reelle akuttsykehustilbudet vi sitter igjen med er UNN.
Deretter kommenterer B: Det er vedtatt at Hammerfest vil fortsette å ha fylkesovergripende funksjoner som barneavdeling, risikofødsler fra uke 32, ortopedisk senterfunksjon, barnehabilitering. Kort sagt være et nivå II sykehus. Er det slik at man vil jobbe for tre sykehus, så betyr det at vi serverer disse senterfunksjonene til UNN på et sølvfat.

La det aldri være tvil om at det er Universitetssykehuset i Nord-Norge som er det soleklare medisinske kompetansesenteret for regionen vår, med eller uten fylkessammenslåing. Ethvert forsøk på faglig rivalisering internt i regionen bør slås politisk kontant, og hardt ned på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags