Valgkamp uten at miljø er på dagsorden?

Av
DEL

LeserbrevValgkampen har vært lite preget av en av de store utfordringen, nemlig miljø. For meg er dette en av mine hjertesaker.

Alle skal kunne ha tilgang til godt miljø og en ren natur til å drive friluftsliv både til lands og til vanns. Framtidens generasjoner må sikres tilgang til det samme biologiske mangfoldet som vi har i dag. Hammerfest kommune skal være en trivelig kommune å bo i og å besøke, og miljøet i vår kommune må ivaretas på en positiv måte gjennom alle våre aktiviteter. Vi må derfor legge om aktivitetene våre i en mer miljøvennlig retning, og miljøhensyn må ivaretas i all type planlegging i Hammerfest kommune.

Hammerfest Arbeiderpartiet vil være en pådriver i klima- og miljøpolitikken. Og skal jobbe for at det offentlige og det private næringsliv kutter i klimagassutslipp, og samtidig legge til rette for at hver og en av oss lettere kan ta klimavennlige valg.

I den nye kommune vil det være gode muligheter for et rikt friluftsliv på land og sjø.

Det må legges til rette for at alle får tilgang til være i naturen. Og legges til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne også kan komme seg ut i naturen ved f.eks. skuterkjøring, ATV og lignende.

For dem som har fritidsbåter må det legges til rette for fritidsliv ved sjøen med fortøyningsplasser, fritidsbrygger og rekreasjonsplasser.
Ved å stimulere til mer fysisk aktivitet for hele befolkningen ved å bruke naturen, vil det gi øke livsgleden, livsutfoldelse og bedre helsen i alle livsfaser.

Det må fortsatt prioriteres en miljø- og klimavennlig håndtering av avfall, og søke samarbeid med andre kommuner og aktører der dette er naturlig og mulig. Gjennom kommunens eget avfallsselskap må det prioriteres holdningsskapende arbeid, opplæring, kommunikasjon og service til kommunens innbyggere.

Arbeidet med Ren Havn-prosjektet må intensiveres. Og det må legges til rette for å få et rent Storvannet i Hammerfest sentrum. Det må utvikles ordninger som legger til rette for at kommunen gjør klimavennlige innkjøp og at alle kommunale nybygg skal være klimavennlige og energieffektive. Få til ordninger utplassert flere søppelbokser ved gangveier i hele kommunen. Tilrettelegge for årlige ryddeaksjoner i samarbeid med innbyggerne i hele kommunen. Det må utarbeidet en klima- og miljøplan for hele Hammerfest kommune.

Velferdsforeninger må stimuleres til å utvikle sine nærområder, og jobbe for gode rekreasjons- og fritidsområder nært der folk bor.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags