Bolyst

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Åpent brev til kommunestyret i Vadsø.

DEL

LeserbrevI Vestre Jakobselv bor det mange slags folk. Det bor grundere og bedriftseiere som skaper mange arbeidsplasser i kommunen. Det bor mange stats, kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som gjør sitt beste for at vi skal ha det bra her i Vadsø kommune og i resten av landet vårt. Det bor fiskere og det bor bønder som sørger for mat på bordet. Det bor maskinførere, snekkere, taxisjåfører, vaktmestere og alle mulige andre mennesker.

Vi har ett idrettslag som er 100 år i år. Idrettslaget er meget aktivt. Vi arrangerer 2 fotballturneringer hvert år, utallige skirenn og vi har ett damelag som spiller på ett høyt nordnorsk nivå. Vi holder nå på med å lage en skiskytterarena som skal holde minst nasjonal klasse. Vi er en liten bygd, med ett lite idrettslag. Men på skirenn og fotballturneringer vises vi godt da vi stiller med ganske mange utøvere. Vi har noen av de best preparerte skiløypene i landet. På dugnad.

Vi har ett korps som stiller og spiller til oss både til 17. mai og ellers i året. De har konserter, de er med på julespill de tar ungene våre med på turer. På dugnad.

Vi har ett flott golfanlegg hvor store og små kan spiller golf med nye nydelig greener av kunstgress. Lagt på dugnad.

Vi har andeløp, hestejenter, drilljenter, brytegutter, laksefiskere, friluftsentusiaster, ja alle slags hobbymennesker og mennesker uten hobbyer. Å det meste går fordi vi er flinke til å stille opp for hverandre når det trengs. Ofte på dugnad.

Vi er «ur» jakobselvværinger, innflyttere fra Tana, Karlebotn, Vardø og Asker. Ja vi er fra hele landet, og noen fra andre land også. Og vi ELSKER å bo på landet og i Vestre Jakobselv. For her føles det trygt og godt å bo for de fleste. Ungene våre kan være ute fra morgen til kveld og vi vet kommer de ikke hjem så får de mat og omsorg der de er. Vi passer litt på hverandre. Det er enda vanlig å si hei til alle du møter på din vei når du er ute og treffer på noen enten de er kjente eller ukjente.

Vestre Jakobselv er for mange av oss #BOLYST i praksis.

Hjertet for bolysten her er vår skole med gymsalen/samfunnshuset. Det er her vi feirer skoleavslutninger, det er her vi feirer bursdager, giftemål, konfirmasjoner og dåp. Det er her vår fantastiske revy har sine forestillinger. Det er her vi feirer 17. mai. Og det er her våre barn lærer under trygge omgivelser med flinke lærere, assistenter og andre ansatte.

Hvorfor kan dere ikke bare engang for alle si fra oss som bor her, og som ønsker å bosette seg her at i Vadsø kommune har vi bestemt at skolen i Vestre Jakobselv skal være en 1-10 skole, og nå skal den i løpet av en la oss si 5-års periode settes i stand slik at det blir trygt og godt for både elever og ansatte å tilbringe dagene der? Dere er så mange som sier at vårt parti skal ikke legge ned skole. Så bevis det. Det er slitsom og det gjør litt vondt i magen hver gang grove feil og mangler avdekkes. Det er kjedelig når disse ikke blir rettet opp i med en gang, til og med når kommunelegen truer med å stenge deler av skolen. Og sist nå når rådmannen skriver i ett dokument på kommunens hjemmeside dette:

«Det er imidlertid noe med utviklingen i barne- og elevtall som bør underlegges nærmere vurdering før man konkluderer med noen form for bygningsmessig utvikling utover det som er beskrevet av umiddelbare tiltak. Basert på kjente tall synes det som om antallet barn i barnehagen vil ligger i intervallet 15-18 i årene fremover mens elevtallet reduseres ned mot 58-56. Spesielt for skolen gir dette svært få elever pr klassetrinn. I et skolefaglig perspektiv vil det kunne være positivt. Skolen er preget av kvalifiserte, stabile lærekrefter. Sammen med lave elevtall legger det til rette for god læring. I et elevperspektiv gir små årskull større risiko for utenforskap hvilket vel også antydes/fremkommer gjennom elevsamtaler. I et ressursperspektiv synes ikke det å opprettholde en 1-10 skole i Vestre Jakobselv å være forsvarlig all den tid dette vil representere større investeringer på sikt samt at denne elevmassen kan innordnes i etablert kapasitet i skolene i Vadsø by.

Etter rådmannens syn bør følgende innretning legges til grunn;

«Det bevilges nødvendige midler for umiddelbare utbedringstiltak for de aktuelle bygg i størrelsesorden kr 3,6 mill · Med bakgrunn i utvikling i barne- og elevtall skisseres det en løsning med et oppvekstsenter som samler barnehage, 1.-4. trinn samt SFO i et lokale basert på ombygging av de mest egnede lokaler man har i dag

Ja, da gjør det vondt i marg og sjel.

Det finnes flere der rundt omkring i norges land som godt kunne tenke seg til å flytte hit til bygda vår. Enten fordi de vil flytte hjem, eller at de vil bo i nærheten av natur og friluft, eller at de vil til en bygd hvor vi setter pris på hverandre og hjelper hverandre når det trengs. Men når byggetomter vi har ventet på lenge enda ikke er satt i gang, og det hele tiden råder usikkerhet om hva som skjer med skolen så er dette noe som bremser en mulig utvikling og økning i barnetallet og elevtallet her i Vestre Jakobselv.

Så kjære kommunestyre. Vær litt tøff, og ta oss på alvor. Ta ett standpunkt og start med boligfelt slik at de som vil kan bygge og bo her. Vær så snill, fred og vedlikehold hjertet i bygda vår. Vestre Jakobselv skole.

FAU ved Vestre Jakobselv skole 2016/17

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags