Det spres mange villfarelser og myter rundt om Miljøpartiet De Grønne. Det er en ting å lese hvordan andre partier gang på gang sprer løgner om vår politikk, men det er særdeles skuffende å lese «profesjonelle» spaltister som Randi Breivik spre så mye uvitenhet når hun omtaler Miljøpartiet De Grønne på iFinnmark 18. august.

Når man leser «analysen»; av Miljøpartiet De Grønne blir det fort åpenbart at spaltisten har fordommer om partiet som hun ikke klarer å legge skjul på. Det er etter vårt skjønn grunn for iFinnmark å vurdere om de har fått valuta for pengene som de betalt sin spaltist i denne saken. Til tross for at Breivik selv sier at samfunn og politikk er hennes hovedinteresser, og at hun leser alt, så har hun ikke engang har tatt seg bryderiet til å finne ut av hvem som er førstekandidat for De Grønne i Finnmark. Den hun tror er førstekandidat, er ikke engang på listen.

Spaltisten mener god miljøpolitikk ikke er god distriktspolitikk, uten å forklare nærmere. At klimaendringer vil kunne sparke beina under fiskeri- og jordbruksnæringer er ikke med i hennes analyse.

At Miljøpartiet ønsker å endre trålstigen med økte andel til kystflåten har vist nok også gått henne hus forbi. Heller ikke at vi ønsker kommunale kvotebanker eller å stramme inn leveringsforpliktelsene.

Det er også ukjent for Breivik at vi ønsker å elektrifisere Melkøya og knytte kraftlinjene i Norge sammen, og bygge flere vindparker og gjøre Finnmark til Norges energifylke med mange nye arbeidsplasser og inntekter.

Heller ikke at Miljøpartiet satser på landbruket, små og mellomstore bruk med økte bevillinger fra statsbudsjettet. At vi er kompromissløse vernere av matjorda og ønsker at norske matprodusenter ikke skal konkurrere på billig mat og effektivitet, men på kvalitet og norske ressurser interesserer ikke heller spaltisten. Etter Breiviks syn så er dette ikke god distriktspolitikk, men vi håper at hun vil si seg være enig i at det er god landbrukspolitikk.

Hun har ikke fått med seg at Miljøpartiet De Grønne er de største motstanderne til norsk sjødeponering av gruveavfall. Hun har heller ikke oppfattet at vi ønsker en utslippsfri oppdrettsindustri med lukka anlegg som ville berget villaksen og skapt mange nye arbeidsplasser.

Miljøpartiet De Grønne har programfestet å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. De Grønne var det eneste partiet som presenterte en alternativ transportplan, og der ønsker vi å bruke mer penger nye veier og bedre vedlikehold av de eksisterende veiene. Det vil selvfølgelig gå på bekostning av bredere motorveier rundt de store byene, men vi ser ikke hvordan det vil være negativt for distriktene.

Spaltisten viser til at vi ønsker økte flyseteavgifter, men har ikke fått med seg at vi ikke ønsker flyseteavgifter i Nord-Norge. Ikke heller ønsket vi å skattlegge reiser til og fra Nord-Norge heller. Uansett hvordan man vrir på det, så hadde flytbillettene uansett vært billigere om Stortingsflertallet hadde stemt på De Grønnes forslag.

Breivik ser seg ikke fornøyd med å kun spre feilantakelser om De Grønne, hun presterer også å karakterisere oss som ekstremister! Er det å ønske å redde klimaet på jorda ekstremt, eller er det ekstremt å ikke gjøre noe for å berge klimaet?

Vi mener at det Norge trenger er politikere som har langsiktige visjoner for Norge. Norge trenger politikere som fatter beslutninger både for dagens nordmenn, men også for dem som ikke kan stemme på dem i dag.

Hvis vi tror at vi kan løse fremtiden utfordringer med gårsdagens tiltak kommer vi som samfunn bare stå stille, mens resten av verden griper mulighetene som fins og går videre. Ta vare på fremtiden ved å ta vare på dagens muligheter!