Hva er det som gjør at iTromsø redaktør Stig Jakobsen åpenbart hater Vadsø så mye at ingen bremser er på? Det er jo nesten som man lurer på om det er skjedd noe spesielt, kanskje et gammelt traume.

Riktignok har redaktøren respektløst nok kalt Vadsø for en «blindtarm» i et tidligere innlegg, men denne gangen skraper han virkelig bunnen av kisten. Dette er rabiat.

Vadsø er nå blitt «Vadsikanstaten» i Jakobsens uinformerte øyne.

Redaktøren mener å vite hvorfor 18 kjendiser kommer på banen for å bevare Finnmark som selvstendig fylke: Det er den skumle Finnmark fylkeskommune som står bak!

Saksopplysning, redaktør Jakobsen: Det er ikke det.

Redaktøren snakker videre ned flere av de som har signert oppropet. Blant annet Martin Schancke, Gøril Mauseth og Bjørn Sundquist. At flere av dem ikke lenger bor i Finnmark gjør han et poeng ut av. Personlig har jeg stor respekt og beundring for folk som husker hvor de kommer fra og ønsker å bidra. Det er flott!

Latterliggjøringen fra redaktørplass i lokalavisa iTromsø sier mest om avsenderen.

At research ikke er Jakobsens sterkeste side avsløres ytterligere når han viser til at han har tatt noen telefoner og funnet ut at det bare er i Vadsø motstanden mot sammenslåing er stor. Feil igjen.

Faktum er at kun 24,8 % av Finnmarkingene er for en sammenslåing ifølge måling gjort av InFact. Det er selvsagt en utfordring for oss som i utgangspunktet er positiv til reformen. Derfor er en god avtale avgjørende for å få dette til. Det er mitt anliggende.

Jakobsen raser videre over at Finnmark fylkeskommune har vært involvert i 17 rettsaker. Han nevner Boreal-saken og viser til at den kan koste 100 millioner kroner. Saksopplysning: Den saken er IKKE rettskraftig.

Hvis jeg et øyeblikk skal bevege meg ned i avgrunnen der Jakobsen etter alt å dømme satt og skrev, kan jeg jo nevne at Troms fylkeskommune utøvde sitt eier- og lederskap i Troms Kraft på en slik måte at det kostet 1,7 milliarder. Den saken ER avsluttet.

«Sinte» Stig fortsetter, og jeg siterer: «At Vadsø aldri kommer til å føye seg etter stortingsvedtaket, virker åpenbart. Skulle det imidlertid være noe hjemmel i loven for å slå sammen resten, og bare skille Vadsø ut som egen stat, så burde man valgt denne løsningen».

Her bidrar jeg gjerne med litt voksenopplæring. Så la oss se hva Stortinget sier.

Jo, vedtaket tar utgangspunkt i en tidligere vedtatt kommuneproposisjon hvor følgende står og lese: «Departementet vil i denne sammenheng være særlig opptatt av de særskilte utfordringene knyttet til Finnmark og Vadsø»

Norges Storting har altså sett at vi også kan by på mye.

Er det noen som med handa på hjertet kan si at Finnmark og Vadsø`s særskilte utfordringer best ivaretas ved at Vadsø raseres?

Hvorfor Vadsø, spørres det. Jo, Vadsø er fylkeshovedstad. Akkurat som Tromsø. Her har Finnmark samlet styringsdyktig kompetanse. Bygget opp over flere mannsaldre. Her bor disse menneskene og lever sine liv. Hadde fylkeshovedstaden vært Hammerfest eller Kirkenes hadde realiteten vært akkurat den samme. Finnmark vil også ha en hånd på rattet i det nye fylket. Er det for mye forlangt?

Ivaretas dette dersom Finnmark bare blir annektert av Troms?

Troms fylkesting har her et særskilt ansvar for at prosessen nå står i stampe. Willy Ørnebakk er blitt hudflettet av mange for sin forhandling, men han forholder seg til et mandat gitt av Troms fylkesting. De står på sitt ultimatum: Alt, både politisk- og administrativ ledelse skal flyttes ut av Finnmark, til Tromsø.

Mitt håp er at de aller fleste ser at flåsete utsagn som at Vadsø er en blindtarm, at Vadsø ikke forstår reformen og derfor bør bli Vadsikanstaten ikke tjener noe som helst, annet enn å more noen få.

Finnmark derimot er ikke kravstore, vi vil dele derav 4+ modellen som tilgodeser Harstad, Lenvik, Tromsø og Vadsø. Samt at nye oppgaver kan legges til helt andre steder.

Det vises til at Vadsø har fått Fylkesmannen. Dermed kan leseren fort tro at alt legges ned i Troms og flyttes til Vadsø.

Neida. Det er kun Elisabeth Aspaker som skal flytte til Vadsø, mens det som tidligere var Fylkesmanns embete i Troms fortsetter sitt virke fra Troms.

Så bytteforholdet er 1:130. Vi har 130 høykompetente medarbeidere fra Finnmark fylkeskommune i Vadsø. Uttransportering av all ledelse vil selvsagt på sikt utarme dette og få store konsekvenser for næringslivet i Øst-Finnmark og ringvirkninger langt utover det. Finnmark får én fylkesmann, akkurat som vi allerede har i dag. 

Faktum er at Finnmark da er strippet for all makt og innflytelse, derav også min konklusjon om annektering.

Mitt håp er at de aller fleste ser at flåsete utsagn som at Vadsø er en blindtarm, at Vadsø ikke forstår reformen og derfor bør bli Vadsikanstaten ikke tjener noe som helst, annet enn å more noen få.

Selv er jeg halvt Lenviking da min mor kommer fra Leiknes like ved Finnsnes. Jeg er også halvt Finnmarking da min kjære far kom fra Tana. Jeg er glad i Troms, Tromsø og alt de har å by på.

Jeg ønsker å fortsette å være glad i Troms og folket som bor og lever der.

Nettopp derfor har ikke jeg behov for å skrive nedsettende om Troms, Tromsø eller folkene som bor der.

Så får jeg bare håpe for iTromsø sin del at Stig Jakobsens verbale urinering over Vadsø var verdt noen likerklikk og delinger på Facebook. Det var sikkert godt å få det ut.