Åpent brev til politikerne i Vadsø fra Filip (4) og mammaen hans

Christianne Erlandsen  og Filip Erlandsen (4)

Christianne Erlandsen og Filip Erlandsen (4) Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Christianne Erlandsen og sønnen Filip trives godt med hverdagen i Stubben barnehage. Her er deres åpne brev til politikerne.

DEL

MeningerKjære voksne! Hei! Dere kjenner nok ikke meg. Jeg heter Filip og er 4 år. Jeg bor her i Vadsø sammen med mamma, pappa, storesøster og storebror.

Jeg går i Stubben barnehage og snart har jeg vært der i 3 år. I Stubben har jeg det så bra, barnehagen er akkurat passe stor og jeg kjenner både de voksne og de andre barna der godt.

Jeg føler meg trygg og jeg føler meg sett. Jeg kan ikke alle ordene de voksne bruker ennå, men jeg viser at jeg trives med at jeg er en glad og fornøyd gutt.

Jeg gleder meg til å gå i barnehagen om morgenen. Jeg er jo der i mange timer hver dag så det blir nesten som en ekstra familie.

Jeg skulle ønske at alle barn kunne ha det så trygt og godt som jeg har det!

Men mamma har også noe på hjertet, derfor vil hun også skrive noen ord.

Hilsen Filip 4 år.

LES OGSÅ: Filip (4): – Barnehagen er akkurat passe stor. Jeg føler meg trygg

Kjære politikere! Kjære folkevalgte. Kjære administrasjon. Kjære ansatte i kommunen. Kjære medborgere.Kjære medmennesker.

Jeg henvender meg til dere fordi dere har bedt om innspill i forbindelse med høringen om barnehagestrukturen her i Vadsø.

På Vadsø kommunes hjemmeside kan vi lese at Rådmannen skal legge frem saken for kommunestyret 07.06.18.

Vil bare oppfordre alle dere foreldre, besteforeldre, onkler, tanter og ellers alle andre som har hjerte for de små, å tenke dere godt om før dere beslutter å være delaktige i å rasere det gode barnehagetilbudet i Vadsø slik det er i dag, alle dere som har hjerte for byen og de unike tilbudene vi har her, alle dere som daglig følger våre barn til og fra barnehagen, nærbarnehagen som vi er så glad i, og glad for, til å gå inn for å bevare barnehagestrukturen slik den er i dag.

Vi er så heldige her oppe at i motsetning til Oslo så har vi god plass til å bygge og bo, til å ta vare på hverandre og våre nærmeste. Vi er Norges største fylke målt i areal. Vi er heldige!

I Oslo har de måttet inngå mange kompromisser. I Oslo er det knapphet på arealer, vi har en nærhet til naturen og en bokvalitet folk i Oslo bare kan drømme om!

Størst er ikke alltid best og for våre små er kun det beste godt nok.

Barnehagen er ikke en oppbevaringsanstalt slik at foreldrene kan jobbe fra 8 til 4. Barnehagen er en stor del av våre barns hverdag, hvorfor være stor når man er lykkelig som liten?

Vi må slutte å sammenligne oss med Oslo. Mega-barnehagene der ble opprettet for å imøtegå regjeringens vedtak om full barnehagedekning ( Barnehagereformen) i 2005.

I Vadsø HAR vi full barnehagedekning...hvis vi vil!

Jeg registrerer med glede at det legges opp til å styrke kapasiteten i kommunen ved å bygge ut Lomakka barnehage.

Det er mange ting jeg og vi som voksne mer enn gjerne kan unnvære eller bidra med bare tilbudet til barna våre blir bevart! Som eiendomsskatten f.eks. og økt foreldrebetaling.

Er foreldrene blitt spurt i denne sammenhengen? Ønsker de ansatte i barnehagene at arbeidsplassen deres skal bli lagt ned? Hvor mange av foreldrene med barn i barnehagene her i Vadsø er det som ønsker at nærbarnehagen skal bli lagt ned?

Barnehagestrukturen i Vadsø handler ikke bare om å spare utgifter til vedlikehold, plenklipp og snømåking. Utgiftskutt er en besnærende tanke. Men på bekostning av hva?

Alt har en pris og som samfunn bør vi være villige til å ta kostnadene det medfører for å kunne gi barna våre det beste tilbudet.

At ansatte, foreldre og barn er fornøyde med tilbudet slik det er i dag er vel det største beviset på at ting fungerer, barnehagene i Vadsø leverer! Det handler om trivsel og bolyst.

Barnefamiliene er bærebjelken i et hvert samfunn og forutsetningen for videre vekst.

Vadsø er i en unik posisjon i finnmarksmålestokk. Vi har et stabilt folketall og store barnekull (demografi).

Dette er dessverre ikke en selvfølge. 

Etter endt utdanning velger en stor andel av byens unge mennesker å flytte hjem igjen.

Her er det godt å leve, her er det flotte oppvekstvilkår for våre barn.

Vadsø er ikke, og kommer aldri til å bli Oslo. Og det skal vi være uendelig glad for!

Vadsø står ikke overfor de samme utfordringene som Oslo, vi har ikke en tilflytting til byen som er så stor at den representerer utfordringer, vi har ikke behov for flere barnehageplasser i utstrakt omfang og vi er ikke i knapphet av arealer.

Ved å studere forskningsresultatene og rapportene er konklusjonene til å gråte av. Og jeg skal innrømme at i denne saken har det falt mange tårer. At administrasjonen vurderer å legge ned våre barnehager er direkte trist. I tillegg strider det mot all fornuft.

Nærmiljø

Det at barn og voksne har en barnehage i umiddelbar nærhet bidrar til å styrke samholdet, naboskapet og identiteten.

Barnehagene slik vi kjenner de i dag preges av mangfold. Noen av barnehagene har vært i drift i nærmere 40 år. I løpet av denne tiden har de ansatte gjennom erfaring funnet frem til løsninger og tradisjoner som er unik for hver barnehage.

Barna får muligheten til å bli kjent med og trygg på eget nærmiljø, fremfor å bli fraktet til et område som ligger utenfor en radius det vil være naturlig for våre små å oppsøke.

Medbestemmelsesrett og påvirkningsmulighet, etnisk identitet

Det faktum at Vadsø kommune i dag har 6 selvstendige barnehager, gir de ansatte og ledelsen stor mulighet til å påvirke aktiviteter som er tilpasset den aktuelle barnegruppen

Stubben barnehage har i alle år vært den barnehagen med det beste og mest stabile tilbudet til samisktalende barn

Aktiviteter og pedagogiske tiltak for å styrke språkkunnskap og identitet rundt egen kulturarv er en viktig del av arbeidet

Mens andre barnehager kan ha prosjekter som «samisk uke « eller «Duodji» er dette et område det jobbes med hver dag hele året i Stubben barnehage. Dette tilbudet er unikt og bør bevares.

Tilbudet til de samiske barna kommer også de norsktalende barna til gode, de får en unik innsikt i samisk språk og kultur

For å bygge broer mellom de ulike befolkningsgruppene i Finnmark er dette et viktig arbeid som bør starte allerede hos våre små.

HMS: Helse, miljø og sikkerhet

Inaktivitet og det at folk bruker bilen stadig mer som fremkomstmiddel er en trussel mot folkehelsen. Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet har lagt frem flere rapporter i løpet av de siste årene med bekymring knyttet til at barn og voksne beveger seg stadig mindre.

Geografisk nærhet til barnehagen øker sannsynligheten for at foreldrene velger å ta seg til barnehagen enten ved å gå, sykle eller benytte spark.

Denne familien bor i umiddelbar nærhet til vår barnehage, det tar kun 4 minutter å ta seg dit til fots. Det hører til sjeldenhetene at vi tar i bruk bilen, det tar faktisk lengre tid å kjøre dit.

Det å la bilen stå sparer også miljøet for unødige utslipp, det sparer veiene for slitasje.

I tillegg bidrar økt bilbruk til større utfordringer knyttet til trafikktettheten, flere biler på veiene og i tettbygde strøk øker faren for at ulykker skjer.

Våre barn, de små, myke trafikantene er mest utsatt!

Vadsø har et unikt tilrettelagt gang- og sykkelnett. Dette er ikke positivt bare for mulighetene for mosjon i umiddelbar nærhet men også mulighet for at barn og foreldre kan ta seg til barnehagen uten å krysse en eneste bilveg.

Trygghet for de minste barna

Flere artikler og senere forskning har vist utfordringer med store barnehager, og da særlig for de minste barna. I store barnehager kan ungene bli oversett, måtte forholde seg til x antall voksne pr dag, og omgivelsene kan være overveldende.

Ved å sette oss inn i det forskningsmaterialet og erfaringene som foreligger kan vi høste av andres erfaringer uten å måtte gå gjennom de samme smertefulle prosessene selv.

«Forsker Monica Seland har tatt doktorgrad med fokus på hverdagslivet i kommunale basebarnehager.

– Utviklingen har gått veldig raskt. Vi holder på med noe som vi ikke vet omfanget og konsekvensene av. Det er på tide å stoppe opp og forske mer på hva vi egentlig driver med før vi fortsetter, sier Seland.

Organisering, ledelse og størrelse:

«I forskningsprosjektet Tidlig trygg i Trondheim (TtiT) har forskere fulgt 1000 4-åringer og deres familier i 10 år. Forskerne har gjort mange spennende funn. Blant annet påvirker størrelse på barnegrupper og hvordan hverdagen i barnehagen er organisert, barnas evne til å knytte seg til de voksne i barnehagen.

Dette påvirker i sin tur hvor stor risiko barnet løper for mer atferdsvansker og konflikt med læreren sin når de begynner på skolen. Små grupper og lukket avdelingsstruktur på barnehagen legger det beste grunnlaget for en god start på skolelivet, slår forskerne fast, ifølge gemini.no

Jeg håper beslutningstakerne vil sette seg grundig inn i forskningsmateriellet som foreligger.

Det viktigste i denne saken er å sikre et best mulig tilbud til våre barn!

Barna våre skal ikke måtte betale regningen!

Jeg håper at medlemmene av kommunestyret legger en helhetstenkning til grunn for den beslutningen som skal taes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags