– Umulig å ikke bli opprørt over historien til Maria Olsen

OPPRØRT: Elisabeth Rønning, ordførerkandidat i Hammerfest SV, er opprørt over historien om Maria Olsen, som har kjempet en lang kamp mot Nav i Hammerfest.

OPPRØRT: Elisabeth Rønning, ordførerkandidat i Hammerfest SV, er opprørt over historien om Maria Olsen, som har kjempet en lang kamp mot Nav i Hammerfest. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er umulig å ikke bli opprørt over historien til Maria Olsen, publisert 4. juli, som har blitt hardt rammet av sykdom. Det er sterkt av henne å dele sine opplevelser. Vi hører nå flere og flere historier om familier som har havnet i en umulig situasjon på grunn av at en av forsørgerne, eller aleneforsørgere, har en uavklart helsesituasjon og har blitt gitt overgang til sosialstønad. På Facebook- gruppa AAP aksjonen er historiene mange og vonde.

Les bakgrunn: Maria (34) har kjempet i fem og et halvt år for å få hjelp. – Nå er jeg desperat

Familier eller eneforsørgere opplever situasjonen som uverdig. De blir bedt om å selge husene sine, bilen, bruke opp barnas BSU- konto, barnas konfirmasjonspenger og eventuelt andre verdier de måtte ha. Dette er en sikker oppskrift på å la fattigdom gå i arv! Følgende er hentet fra rundskrivet til lov om sosiale tjenester:

«….den som ikke har tilstrekkelig med penger til å dekke sine levekostnader gjennom arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Når alle andre inntektsmuligheter er utnyttet fullt ut, men ikke strekker til, har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold rett til stønad …...»

NAV ber klientene selge sine verdier. Disse familiene vil ikke ha mulighet til å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet fordi de ikke har bolig å stille garanti med. De vil heller ikke klare å støtte barna økonomisk gjennom studietiden. Noen NAV-kontorer regner barnetrygd som inntekt, andre ikke. Noen ber sosialhjelpsmottakere være klare over at barnas stipend blir regnet som inntekt. Barnas utdanningsstipend! Noen blitt bedt om å gi bort eller avlive hundene sine. Selge bunad og bunadssølv.

Dette kan vi ikke se på. Vi lokalpolitikere må både påvirke lokalt, når det kommer til hva som skal regnes som inntekt, og sentralt, for å endre regelverket slik at familier beholder verdiene sine. I 2015 ble det på Stortinget enstemmig vedtatt at barns arbeidsinntekt skal holdes utenfor i beregningen av behov for sosialstønad. Det er positivt, så lenge det er noen barn i familien som har funnet seg jobb og det etterfølges i kommunene.

Å leve med så lav inntekt som det Maria forteller om, og det å ikke få nødvendig hjelp over så lang tid, er en belastning som rammer helsen og fremtiden til alle i familien. Hva som er gjort hos Nav i Hammerfest kan ikke vi i Hammerfest SV bedømme uten å ha hørt saken fra deres side. Likevel, det vi nå vet er at Maria har opplevd dette på en slik måte at hun er utslitt og desperat etter å få hjelp. Vi skal ivareta de med størst behov og sørge for at de får gode og koordinerte tjenester i kommunen. Det er gledelig å lese at vår rådmann følger opp denne saken og at familien har fått avtale med økonomisk rådgiver allerede på mandag.

Hammerfest SV skal også bidra. Vi har tatt kontakt med NAV og bedt om et møte for å få informasjon om hvordan de jobber lokalt på flere av NAV sine tjenesteområder. Vi ønsker informasjon om hvor mange som har mistet AAP, hvordan utviklingen er i Hammerfest når det gjelder antall uføre og unge uføre og hvilket tilbud de får, hvordan NAV jobber for å avklare arbeidsevne, hvem som er tiltakstilbydere for å hjelpe NAV sine brukere inn i et arbeidsforhold, hvor mange jobbspesialister de har og hvordan de samarbeider med kommunale tjenester. Deretter vil vi invitere til et dialogmøte for brukere av NAV sine tjenester, med hovedfokus på dem som har mistet AAP, er sosialhjelpsmottakere og dem som er ufrivillig utenfor arbeidslivet. Slik får vi bred informasjon som kan hjelpe oss i det videre arbeidet med å bekjempe økt økonomisk og sosial ulikhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags