Trygghet og læring for våre håpefulle i Tana

Av

På torsdag er det skolestart i Tana. Jeg ønsker elever, foreldre og ansatte et godt skoleår!

DEL

LeserbrevDe siste årene har Tana kommune investert tungt i framtidsrettede skolebygg – Tana bru skole og sameskolen, i tillegg til flerbrukshallen og svømmehallen. Høyresiden i Tana kritiserer AP for å ha brukt altfor mye penger på dette. Jeg er overbevist om at dette er gode investeringer som kommer skoleelevene, tanasamfunnet og framtida til gode. Denne uken meldte NRK Finnmark at forskningen gir oss støtte i det. «De som trives godt, jobber godt. Vi ser at standarden på byggene har en sammenheng med den innsatsen elever har i timene», har skoleforsker Arnt Ove Hopland uttalt.

Moderne skolebygg er et godt utgangspunkt for å videreutvikle innholdet i Tanaskolen. En hovedsak for Tana AP i årene som kommer er at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø der de trives og opplever mestring og læring. Det må involvere både skolens ansatte, elevene og foreldrene. Derfor deltar alle barnehagene og skolene i Tana fra i år i det nasjonale prosjektet «inkluderende barnehage- og skolemiljø». En sentral del av arbeidet er å forebygge mobbing og krenkende atferd, lage planer og helt konkrete tiltak i barnehage og klasserom for at våre barn skal ha det bra i hverdagen sin.

Tana AP har som mål at Tana skal opp på landsgjennomsnittet når det gjelder skoleresultater, og at alle som går ut av grunnskolen i Tana skal gjennomføre videregående opplæring. Dette er ambisiøse mål som vil kreve iherdig innsats og oppfølging over tid, både fra de som jobber i skolen, fra foreldre og fra politikerne. Dokumentarserien «Våre håpefulle» gir oss innblikk i rørende øyeblikk fra skolehverdagen – og viser også hvor krevende hverdagen i klasserommet kan være. Det er ikke en enkel oppgave for læreren å se den enkelte elev og gi alle det de trenger. Kampen om lærernes tid er tøff. Kampen om ressursene er hard også i et trangt kommunebudsjett, men en ting vi bør vurdere er om kontaktlærerressursen kan styrkes.

Kommunestyret har vedtatt en egen utviklingsplan for tanaskolene fram til 2020. Neste skritt er å få på plass en kompetanse- og rekrutteringsplan for de ansatte i barnehagene og skolen. Vi vet at tidlig innsats er en nøkkel for å lykkes. Vi vet også at kvalitet koster, og at de ansatte er skolen viktigste ressurs. Derfor vil Tana AP prioritere skole framfor å redusere eiendomsskatten.
God skolestart!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags