Det handler om å ta vare på hverandre

Møtefrie veier med gode sikkerhetsbarrierer er det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket mot veidøden, sier Geirr Tangstad-Holdal i TSF

Møtefrie veier med gode sikkerhetsbarrierer er det mest effektive trafikksikkerhetstiltaket mot veidøden, sier Geirr Tangstad-Holdal i TSF Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevAntall trafikkdrepte på norske veier er redusert med nærmere to tredeler de 10 siste årene. 106 mennesker omkom i veitrafikken i 2017. Det må være en spore til enda sterkere innsats i årene fremover.

Foreløpige tall for 2017 viser at 106 personer har mistet livet i trafikken på norske veier. Dette er 29 færre enn tilsvarende periode i fjor da 127 personer omkom og 70 færre sammenlignet med gjennomsnittet for tiårsperioden 2007–2016.

Innsatsen må styrkes ytterligere

Det er bra at mange års kamp mot trafikkdøden gir resultater. Nettopp derfor må innsatsen styrkes ytterligere. Trafikksikkerhet handler om å ta vare på hverandre slik at flere unngår å bli drept eller hardt skadd i veitrafikken. Etappemålet i NTP om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvilket innebærer en reduksjon på om lag 60 prosent sammenliknet med gjennomsnittet for perioden 2012-2015. Det langsiktige målet for trafikken på norske veier må være at ingen pårørende mottar et tragisk budskap om at deres kjære har mistet livet eller blitt hardt skadd etter en kollisjon eller utforkjøring.

Mange hardt skadde

Mens langt færre dør i trafikkulykker på veien, er det fortsatt mange som blir hardt skadd. Ifølge Veidirektoratet er det snakk om rundt 620 hardt skadde i 2017. Tallene fra SSB blir klare først i mai 2018.

Menneskets forutsetninger

Sikrere kjøretøy, bedre og flere samarbeidstrafikanter og fokus på tryggere trafikkmiljø med blant annet livreddende sikkerhetsbarrierer er sammen årsaken til nedgangen.

Trafikksystem utformet etter menneskets forutsetninger. Kjernen i nullvisjonen er at trafikksystemet må utformes ut fra menneskets forutsetninger. Vi har en begrenset tåleevne og mestringsevne i trafikken.

Menneskelig å gjøre feil

Vi må erkjenne at det er menneskelig å gjøre feil og at alle ulykker ikke kan forhindres. Selv de dyktigste sjåfører gjør feil. Ofte er det bare et øyeblikks uoppmerksomhet, teknisk svikt eller illebefinnende som utløser en ulykke.Når ulykken først skjer, er kjøretøyene mye sikrere enn tidligere. Oppbygging av kjøretøyene, hvordan de tar imot støtet som oppstår i kollisjonsøyeblikket og kollisjonsputer, er blant sikkerhetsdetaljene som er med på å dempe skade­ omfanget.

Møteulykker og utforkjøringer

På våre riksveier er fortsatt møteulykker og utforkjøringer de ulykkene som tar flest liv. Møteulykker er blant ulykkene som oftest gir fatale utfall. Møtefrie veier med fysisk livreddende midtrekkverk er det mest tydelige og effektive virkemiddelet som blir brukt på høytrafikerte veier og de med med høyest ulykkesfre­kvens. Der slike sikre møtefrie veier blir etablerte går dødsulykkene ned med opp mot 90% og hardt skadde med rundt 50%.

De ti siste årene fram til og med 2016 har 1821 omkommet og 7315 blitt hardt skadd i veitrafikken i Norge. Vi sender våre tanker til alle familie og venner som sitter med savn – en ulykke er alltid en ulykke for mye.

Flere samarbeidstrafikanter

Vi i Trafikksikkerhetsforeningen vil komme med en oppfordring om at vi alle må ta godt vare på hverandre, både de som sitter med savn, de hardt skadde og når vi beveger oss ut i trafikken. Vis ekstra hensyn, slik at alle kommer seg trygt fram. Vi trenger flere gode samarbeidstrafikantert og færre duelltrafikanter i 2018!

Godt nytt trafikksikkert år 2018.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags