– Høyreregelen fungerer i mange tilfeller dårlig på grunn av lav overholdelse av vikeplikten

VURDERES: Trafikkregulering i byene i Finnmark er under vurdering, skriver Kristian Øvernes i dette innlegget.

VURDERES: Trafikkregulering i byene i Finnmark er under vurdering, skriver Kristian Øvernes i dette innlegget. Foto:

Av
DEL

MeningerSiri Ellingsen spør i et innlegg på iFinnmark om hvorfor Hammerfest har en «unik» trafikkregulering, mens andre byer ikke har det.

LES OGSÅ: Hammerfestinger om høyreregelen i sentrum: – Fører til farlige situasjoner

Nå er ikke høyreregelen mer unik enn at den også praktiseres i Kirkenes, Vadsø, Vardø, Alta og Honningsvåg – og i en rekke andre norske byer og tettsteder. Men spørsmålet Siri Ellingsen reiser er relevant – og har i mange år vært gjenstand for faglig diskusjon.

Forkjørsregulering av veger har vært gjennomført i ulikt omfang på vegnettet i Finnmark. De fleste riksveger og primære fylkesveger utenfor tettbygde strøk i fylket er forkjørsregulerte. I sentrum av flere byer og tettsteder i Finnmark er mange av hovedvegene uregulerte, det vil si at det er generell vikeplikt for trafikk fra høyre. Dette gjelder både i Hammerfest, Kirkenes, Vadsø, Vardø, Alta og Honningsvåg.

Bakgrunnen er tidligere vurderinger, basert på undersøkelser som viste en økning i fartsnivå og personskader der man innførte forkjørsregulering.

Nyere analyser Statens vegvesen har gjort, viser imidlertid at høyreregelen i mange tilfeller fungerer dårlig på grunn av lav overholdelse av vikeplikten. Nye undersøkelser viser også at forkjørsregulering av veger har ført til en reduksjon i antall ulykker og skadde personer. Dette gjelder også i byområder.

Det er særlig fotgjengerulykkene som har hatt en nedgang etter forkjørsregulering. Bakgrunnen for dette kan være at bilførere i større grad kan rette sin oppmerksomhet mot trafikken og kryssende fotgjengere på forkjørsvegen, i stedet for biltrafikk fra høyre. Det har også vært en nedgang i sykkelulykker etter forkjørsregulering. For MC-ulykker er resultatene noe varierende.

Statens vegvesens strategi nå er derfor at riksveger, primære fylkesveger og kommunale veger med funksjon som hovedveger så langt som mulig bør være forkjørsregulerte. Arbeidet med å identifisere mulige strekninger, utarbeide kostnadsoverslag for innføring av forkjørsveg og prioriteringsliste er allerede i gang.

Riksveg 94 og fylkesveg 94 gjennom Hammerfest sentrum er tidligere foreslått forkjørsregulert. Også disse vegen vil bli vurdert på nytt i lys av ny kunnskap.

Omreguleringer av strekninger koster en del, men vil de neste årene bli gjennomført i prioritert rekkefølge i samråd med kommuner og politiet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags