Tannlegesituasjonen i Måsøy

Foto:

Av
DEL

LeserbrevTannlegesituasjonen i Måsøy


Måsøy kommune står uten tannlege fra midten av september. Stillingen er ikke tenkt lyst ut. Måsøy Arbeiderparti lurer på hva ordføreren har gjort for å sikre at kommunen ikke blir uten tannlege?

I henhold til lov om tannhelsetjenester skal
Fylkeskommunen gjennom den offentlige tannhelsetjenesten både organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud om tannhelsetjenester til gitte grupper i lovens § 1-3.

Gruppene er:
* barn og ungdom 0-18 år
* psykisk utviklingshemmede
* eldre langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
* ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
* andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

Den offentlige tannhelsetjenesten kan i tillegg yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser og fastsatte takster.
I tillegg gis noen grupper gratis tannhelsehjelp basert på Stortingets budsjettvedtak.

Måsøy kommune har en voksende eldre befolkning, mange av dem har jevnlig behov for tannhelsetjenester. Av disse har mange behov for følge til tannlege.
Institusjonsbeboere som skal til tannlege utenfor Havøysund vil måtte ha med seg pleiepersonell. I tillegg har vi beboere på institusjon som kanskje er for syk til å reise.
Dette vil medføre store utfordringer og sannsynligvis kostnader for kommunen.

Barn og unge i Finnmark har fortsatt dårligst tannhelse og flest hull i Norge. Det går heldigvis framover, men uten tannlegetilbud på plassen vil det neppe bli bedre blant våre barn. Forbyggende arbeid blant barn og unge er viktig for å bedre tannhelsen.

Fylkestannhelsesjefen i Finnmark, Torill Helene Lauritsen uttaler til NRK Finnmark 10. Juli 2018:

«Jeg mener det er flere grunner til at Finnmark kommer dårligst ut på statistikken, men trekker frem skolestrukturen i fylket som en hovedårsak. Finnmark er nemlig det fylket i landet med flest borteboende elever.
Når ungdommene ikke overvåkes av foreldre lenger, blir det mindre fokus på tannhelsen. De blir rett og slett mindre flinke til å pusse tennene når de flytter hjemfra.»

Da er det en selvmotsigelse å la Måsøy kommune stå uten tannlege. Våre elever er borteboende. Innsats blant disse ungdommene før de blir borteboende må prioriteres.

Befolkning i kommunen må reise bort for stadig flere tjenester, da disse blir sentralisert bort. Noe som medfører kostnader både for familier, næringsliv og Måsøy kommune som den største arbeidsgiver.

Måsøy Arbeiderparti forventer at ordføreren snarest tar tak i saken.

Irene R Eliassen
Leder Måsøy AP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags