«Stortinget må stoppe Tanaavtalen»

Illustrasjonsbilde. Arkivfoto: Yngve Olsen Sæbbe/Nordlys

Illustrasjonsbilde. Arkivfoto: Yngve Olsen Sæbbe/Nordlys

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Dersom Stortinget godkjenner avtalen vil det i realiteten være en umyndiggjøring av lokalbefolkningen langs vassdraget, skriver artikkelforfatterne.

DEL

MeningerArbeiderpartiets samepolitiske konferanse har i en uttalelse bedt om at regjeringen sier opp avtalen mellom Norge og Finland om forvaltningen av laksen i Tanavassdraget. For at man skal lykkes med en velfungerende forvaltning av laksefisket i vassdraget er man nødt til å inkludere og lytte til lokalbefolkningen, noe regjeringen i dette tilfellet ikke har funnet grunnlag for. Regjeringen har istedenfor prioritert å gi finske hytteeiere en rett til fiske på bekostning av lokalbefolkningens fastslåtte rettigheter.

Vi sametingskandidater er bekymret for at forvaltningsorganet som enstemmig ble opprettet i 2011 gradvis mister sine muligheter til lokalt å forvalte fisk og fisket i Tanavassdraget. Denne forvaltningsmyndigheten som ble opprettet for bedre å legge til rette for å sikre fiskebestandene som naturgrunnlag for bosetting og for samisk kultur, synes å bli overtatt av embetsverket i kretsen rundt regjeringskontorene. Denne utviklingen må stoppes, vi kan ikke akseptere at forvaltningsorganet Tanavassdragets fiskeforvaltning blir nok et administrativt organ for interesser vi ikke kan identifisere oss med kulturelt.

Avtalen om forvaltningen av vassdraget som ble inngått mellom den norske og finske regjering, viser med all tydelighet at lokalbefolkningens syn på saken ikke er tatt hensyn til. Vi kan ikke forstå at de som bor langs elva må redusere fisket på bekostning av finske hytteeiere, eller at den finske stat skal ha en spesiell rett til å uttale seg ved reguleringer av sjølaksefiske i Norge.

Avtalens innhold og prosessen som har vært gjennomført har ingen legitimitet, noe som også departementet er fullstendig klar over gjennom uttalelser fra Sametinget, Fylkestinget, Tana kommune, Karasjok kommune, Utsjok kommune, Tanavassdragets Fiskeforvaltning og stortingsrepresentantene fra Finnmark. Det er derfor komplett umulig for oss å forstå regjeringens uttalelser om at innholdet i avtalen er godt forankret gjennom en god prosess.

Vi og våre finske naboer som bor langs vassdraget klarer nok å bli enige om bruken av våre felles ressurser. Vi er også opptatt av å sikre en bærekraftig utvikling slik at fremtidige generasjoner skal kunne oppleve den rike elvekulturen. For å oppnå dette må det gjennomføres prosesser på en riktig måte. Hemmelige møter mellom embetsverket, manglende involvering av lokalbefolkningen og rettighetshavere er virkemidler som ikke sikrer en god forvaltning.

Vi har i dag et velfungerende lokalstyrt forvaltningsorgan med tilholdssted i Tana. Det som mangler er et lokalt forskermiljø som kan styrke forvaltningsorganet ytterligere, noe vi ønsker å få til i Tana gjennom opprettelsen av Joddu. Vi i Arbeiderpartiet vil jobbe for at Joddu blir realisert og at vi kan igangsette et formelt samarbeid om innholdet i dette senteret med våre lokale naboer på finsk side av grensen. Forskermiljøet vil selvsagt være en sentral del av Joddus innhold.

Vi ber om at Stortinget stopper avtalen. Dersom Stortinget godkjenner avtalen vil det i realiteten være en umyndiggjøring av lokalbefolkningen langs vassdraget, og et signal om at Tanavassdragets Fiskeforvaltning i fremtiden kun vil være et administrativt organ og ikke et lokalstyrt forvaltningsorgan i henhold til intensjonen i Tanaforskriften.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags