Takk for maten!

TANA: Tana har 63 gårdsbruk med husdyr. Jordbruksarealet i drift er i overkant av 25 000 dekar. Det tilsvarer ca. 1/4 av det dyrkede arealet i Finnmark, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjon.

TANA: Tana har 63 gårdsbruk med husdyr. Jordbruksarealet i drift er i overkant av 25 000 dekar. Det tilsvarer ca. 1/4 av det dyrkede arealet i Finnmark, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjon. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDenne uken inviterte Tana Bondelag alle partiene som stiller til valg på lunsj og samtale om landbrukspolitikken. Landbruksnæringa er svært viktig for aktivitet og sysselsetting i hele Tana. Fra Arbeiderpartiets side ser vi fram til et fortsatt godt samarbeid med Bondelaget om hvordan vi skal videreutvikle landbruket i Tana. Lokalpolitikerne har en sentral rolle i å legge til rette for landbruket. Samtidig kommer man ikke unna at nasjonale rammebetingelser er helt avgjørende for at vi skal ha et levende landbruk med bruk av ulik størrelse i hele landet.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i forrige uke et distriktspolitisk manifest der landbrukspolitikken som seg hør og bør hadde en sentral plass. Jordbruksavtalen, importvernet, eiendomslovgivningen og markedsordningene er bærebjelker i landbrukspolitikken som har tjent oss godt og skal ligge fast.

Landsmøtet vedtok også å gjennomføre en opptrappingsplan for jordbruket, og at man må sikre gode investeringsordninger som bidrar til fornyelse av landbruket.

Landsmøtet understreket også at dyrka mark må bli holdt i hevd, at jordvernet må være sterkt og at det skal legges til rette for nydyrking. Det skal vi følge opp i Tana. Her går vi til valg på en lokal jordreform. Bakgrunnen for det er at Tana har 63 gårdsbruk med husdyr. Jordbruksarealet i drift er i overkant av 25 000 dekar. Det tilsvarer ca 1/4 av det dyrkede arealet i Finnmark, og arealene som er i drift har faktisk økt de siste ti årene. Over halvparten av arealet i kommunen drives imidlertid på leiebasis. Usikkerhet om arealene fører til ekstensiv drift og lavere avlinger. Det er dårlig ressursutnytting.

Derfor vil vi gjennom makeskifter, sammenslåinger og fradeling skape en mer rasjonell drift av jordbruksarealene. Vi vil medvirke til at Finnmarkseiendommen i sin forvaltning sikrer aktive bruk tilgjengelige arealer, og vi vil at kommunen skal bruke jordlovens bestemmelser aktivt for å sikre at jordbruksarealene holdes i hevd.

Melkeproduksjonen er grunnlaget for mange arbeidsplasser både på gårdsbrukene, hos leverandørene til landbruket og på Tine i Tana bru. Vårt mål er at Tana skal opprettholde melkeproduksjonen i Tana minst på dagens nivå. Det er en ambisiøs målsetning!

Tana har de siste ti årene hatt en nedgang i antall sauebruk, men en økning i antall sau per bruk. Den vanskelige markedssituasjon har ført til prisnedgang og svekket lønnsomhet, som igjen har svekket investeringsevnen. Dette er beklagelig fordi Tana har flinke bønder, gode beiteområder og høy kvalitet på lammekjøtt. Rovdyr er et problem for mange sauebønder. Vi er glad for at landsmøtet i Arbeiderpartiet krevde at rovdyrpolitikken må følges opp som vedtatt av Stortinget slik at beiteressursene i større grad kan utnyttes. Lokalt vil vi videreføre ordningen med skadefellingslag.

Det kommunale primærnæringsfondet er viktig for landbruket i Tana. Vi vil også i kommende periode sette av midler til fondet.

Landbruket er hele tiden i utvikling på grunn av nye muligheter, ny teknologi, klimaendringer og nye krav fra myndigheter og forbrukere. Å være bonde i dag krever derfor at man lærer noe nytt hele tiden. Tana videregående skole gir viktig påfyll av kompetanse til landbruksnæringa i kommunen vår. Vi er derfor glad for at det nye fylkesvalgprogrammet til Finnmark AP og Troms AP slår fast at dagens struktur for videregående opplæring skal bestå. Vi ønsker å bidra til skolens videre utvikling, og vil ta initiativ til at Tana kommune oppretter en partnerskapsavtale med Tana videregående skole med vekt på kompetanseheving, nyskaping og rekruttering.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags