Tana videregående - en skole for framtiden

SENTRALISERING: Jeg er svært glad for at Finnmark Arbeiderparti og Troms Arbeiderparti går til valg på at man vil ivareta et godt tilbud i hele regionen og vil unngå større sentralisering av den videregående skolen, skriver Helga Pedersen (Ap).

SENTRALISERING: Jeg er svært glad for at Finnmark Arbeiderparti og Troms Arbeiderparti går til valg på at man vil ivareta et godt tilbud i hele regionen og vil unngå større sentralisering av den videregående skolen, skriver Helga Pedersen (Ap). Foto:

Av
DEL

LeserbrevMed statsminister Erna Solberg i spissen har Høyre på nytt tatt til orde for sentralisering som deres fremste virkemiddel også i skolepolitikken. Det er under et år siden sist Høyre foreslo å legge ned de videregående skolene i Tana og Vardø, og med det skapte stor usikkerhet blant elever og ansatte. Nå går Troms og Finnmark Høyre til valg på «en hensiktsmessig skolestruktur med geografisk samlede fagmiljøer». Hva de konkret mener med dette kan man bare overlate til fantasien, så lenge partiet ikke konkret gjør rede for hva deres formuleringer i valgprogrammet betyr.
Jeg er svært glad for at Finnmark Arbeiderparti og Troms Arbeiderparti går til valg på at man vil ivareta et godt tilbud i hele regionen og vil unngå større sentralisering av den videregående skolen. Arbeiderpartiets fylkesvalgprogram slår fast at man ønsker å sikre trygghet og forutsigbarhet i skole- og linjestrukturen i fylket, og at man ikke vil legge ned noen videregående opplæringstilbud i perioden 2019-2022, med unntak av tilbud som ikke benyttes.
Tana videregående skole tilbyr utdanning innen naturbruk, og er et svært viktig kompetansemiljø for landbruket i fylket. Naturbruksutdanningen åpner også opp for en rekke utdanningsmuligheter og jobber utenom landbruket. I årene som kommer vil samfunnet trolig ha enda større bruk for den teoretiske og praktiske naturbruksutdanningen som gis ved Tana videregående når klimaet endrer seg.
Finnmark har fortsatt en stor jobb å gjøre for å få ungdommen vår gjennom videregående opplæring. Men elendighetsbeskrivelser og trusler om nedleggelse er dårlige bidrag til å prestere bedre. Det er tvert imot all grunn til å gratulere Tana videregående skole med gode eksamensresultater! Både i norsk, matematikk og engelsk ligger årets eksamensresultater over landsgjennomsnittet. Gjennomføringen på det meget krevende påbyggåret (som gir studiekompetanse) er også god. Premien til hardtarbeidende elever og ansatte ved Tana videregående må være at de nå får arbeidsro til faglig og pedagogisk utvikling, og slipper å bruke flere krefter på kampen for tilværelsen.
For Høyre kan det kanskje også være litt læring i dette: også små fagmiljø kan levere gode resultater, og at det kanskje finnes andre svar enn sentralisering på skolens utfordringer. Hjemmelekse til Høyre: sørg for å utdanne flere lærere og gi kommunene og fylkeskommunene penger til å ansette dem. Frist for innlevering; statsbudsjettet for 2020.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags