Tana FrP fjerner eiendomsskatten

Av
DEL

LeserbrevVeldig mange i Tana kommune opplever en stor frustrasjon med eiendomsskatten. Det er bare en utvei, og det er å fjerne denne skatten som er så usosial og rammer, særlig aleneforsørgere og eldre. Eiendomsskatten er urettferdig, og bryr seg fint lite om du har god eller dårlig økonomi. Det samme kan man si om bunnfradraget.

Hvorfor skal de som har bodd i Tana bru hele livet finansiere velferden til politikere som bor på landet? Hvorfor skal en 75 år gammel dame som har valgt å bosette seg i Tana bru på 70-tallet nå måtte betale for politisk dårlig økonomistyring?
Er det rettferdig at en eldre enke, hvor barna har forlatt hjemmet, eller en ung mor som har klart å spare nok til å få kjøpt seg sin første bolig skal straffes med eiendomsskatten?

I Tana bru koster det ca. 30.000 kroner i kommunale avgifter i året. Vel 6000 kroner av dette er eiendomsskatt. Dette er penger enkelte mennesker må betale for dårlig politisk styring!

Ja, det er frivillig å bosette seg sentralt i kommunen, men vi forstår at det er ikke bare å flytte ut av sentrum heller. Enten må alle skattes på samme grunnlag ellers må vi fjerne den.

FRP går for fjerning av eiendomsskatten.

Med FRP i regjering har vi gjort forenklinger som har bidratt til å skape flere arbeidsplasser, øke inntektene ti private bedrifter og økt verdiskapning – dette bidrar igjen til økt skatteinntekter for kommunene i hele landet. På grunn av regjeringens offensive forenklinger og næringspolitikk har dette også bidratt til økt verdiskapning i Tana kommune.

Skatteinngangen til Tana kommune har økt omtrent dobbelt så mye som Landsnittet fra Juli 2018 til Juli 2019, med 7 prosent ifølge SSB. Dersom vi legger til grunn fortsatt 7 prosent vekst ut 2019, vil Tanas skatteinntekter øke med 4,9 millioner kroner, fra 70 millioner i 2018 til 75 millioner i 2019. Dette er et enkelt anslag, men det går altså meget bra med næringslivet i Tana, som bidrar til økte inntekter til kommunen. Tana FRP vil jobbe aktivt for å styrke næringslivet i Tana kommune fordi det er private bedrifter som i stor grad bidrar til vekst, utvikling og bolyst i kommunen vår.

Samtidig tar kommunen inn 3 millioner i eiendomsskatt på bolighus.

Tana Frp vil redusere eiendomsskatten trinnvis og innen utgangen av neste fire års periode fjerne eiendomsskatten helt. Dette vil vi dekke inn med de økte skatteinntektene.

Politikk handler om prioriteringer.
Å gjøre en kommune avhengig av eiendomsskatten tyder kun på dårlige prioriteringer og dårlig økonomistyring av politikerne.


Sammen skal vi fjerne eiendomsskatten!
Stem FRP!

Morten Blien
Ordførerkandidat for Tana FRP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags