Bekymret for helsepersonell som går i belastende turnuser og som dermed kan svekke rekrutteringen

FORNØYD: Hammerfest formannskap vil uttrykke stor tilfredshet med framdrifta av prosjekt Nye Hammerfest Sykehus.

FORNØYD: Hammerfest formannskap vil uttrykke stor tilfredshet med framdrifta av prosjekt Nye Hammerfest Sykehus. Foto:

Av
DEL

MeningerHammerfest formannskap vil uttrykke stor tilfredshet med framdrifta av prosjekt Nye Hammerfest Sykehus. Den statlige låneramme på 1950 millioner, trepartssamarbeidet mellom Finnmarkssykehuset, Universitetet i Tromsø og Hammerfest kommune viser at en i dette prosjektet tenker nytt i hvordan en skaper et faglig og driftsmessig nytt konsept rundt et nytt akuttsykehus.

Hammerfest formannskap forutsetter at byggestart vil skje inneværende år, eller tidlig neste år. Vi registrerer imidlertid en faglig begrunna uro over reduksjon i samla areal ved NHS. Dette gjelder særlig rundt tilbudet bygd rundt fødeavdeling, gynekologisk avdeling og barneavdelinga. Her vil det bli betydelige reduksjoner og dermed fare for reduksjon i det tilbudet NHS skal gi til innbyggerne i Finnmark på disse områdene. Vi er ikke betrygga av henvisningene til at fleksibiliteten mellom sykehussenger, pasienthotell og kommunale senger vil dekke inn de reduksjoner vi faktisk ser i antall sengeplasser.

Hverken pasienthotell eller de kommunale senger vil være rigga for de utfordringer de nevnte tre avdelinger møter. Hammerfest sykehus er et utdanningssykehus. NHS vil og skal videreføre denne sentrale oppgaven som gir Finnmark – også i en ny region – gode muligheter for å bygge ny kompetanse og videreutvikle dagens kompetanse innenfor samhandlingsreformens intensjoner. Videre gir trepartssamarbeidet en unik mulighet til å rekruttere helsepersonell til Finnmark. NHS må få alle muligheter til å utvikle sin sterke posisjon som et utdanningssykehus. Prosjektet må hensyn ta dette i areal og investeringsbeslutningene som skal taes i løpet av kort tid.

Formannskapet registrerer også en betydelig bekymring for ytre arbeidsbetingelser for helsepersonell som går i belastende turnuser og som dermed kan svekke rekrutteringen. Totalt sett så ber formannskapet i Hammerfest prosjektets ledelse redegjøre for kostnaden på arealet som per idag mangler og nøye vurdere hvilke grep en må gjøre for å ha tilstrekkelig med arealer tilgjengelig etter at NHS står ferdig i 2023-24. Vi peiker på at disse signalene raskest mulig må formidles inn mot departement og Storting slik at dette eventuelt kan fanges opp i alternativt revidert nasjonalbudsjett for 2019 og/eller ved budsjettbehandlinga for 2020.

På denne bakgrunn ber Hammerfest formannskap om at Nye Hammerfest Sykehus tilføres nødvendige ekstra ressurser ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett. Alternativt at en forplikter seg i revidert nasjonalbudsjett at dette følges opp ved Stortingets behandling av budsjettet for 2020.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags