Rødt kort til trollene

DEBATTKLIMA: Den offentlige debatten bør være basert på saklighet og ikke gjøres fordummende. Såkalte nettroll forsøpler debatten.

DEBATTKLIMA: Den offentlige debatten bør være basert på saklighet og ikke gjøres fordummende. Såkalte nettroll forsøpler debatten.

– Vi er et lite fylke og i det daglige klarer alle fint å leve med at alt ikke er overalt, og vi aksepterer at vi har ulike behov, skriver redaktør Arne Reginiussen i denne ukeslutt-lederen.

DEL

KAMPANJE: iFinnmark+ i fem uker for kun 5 kroner!

UKESLUTTUværet de siste dagene kan fremstå som en mild bris, sammenliknet med klimaet i enkelte debatter på internett. Vi har lagt merke til at klimaet har hardnet betydelig, både i våre kommentarfelt og i enkelte debatter på Facebook. Vi finnmarkinger har alltid vært gode på å diskutere, og det skal vi fortsette å være. Finnmarkingene kan også være svært direkte og kanskje litt hardere i ordvalgene enn de litt lenger sør. Men en plass går grensen. Enkelte debatter har rett og slett utviklet seg til å bli ren hets og sjikane, der det virker som om enkelte har som mål å provosere og spre mest mulig eder og galle. Det er ikke til å legge skjul på det er spesielle temaer der tonen raskt blir både usaklig og utidig. Enkelte ganger også rasistisk. Reindrift, samer, asylsøkere eller Alta-Hammerfest er ofte blant temaene som utløser dette.

Når en sak om noe så enkelt som en kolonnekjørt vei utvikler seg til å bli regelrett skittkasting, om sykehusstruktur og hvor forferdelig alt er hos naboen, så har det gått altfor langt. I andre saker, særlig de som handler om folk av en annen etnisk opprinnelse, spys det ut direkte rasistiske innlegg. Saker som omhandler samer utvikler seg også dessverre i helt gal retning. I en sak vi omtalte i sommer, der en reindriftssame hadde skutt en hund, haglet skjellsordene. Den såkalte «debatten» kom helt ut av kontroll. Å sjikanere på etnisk grunnlag er ikke akseptabelt.

Det er viktig for oss å tilby finnmarkingene en debattarena. Daglig publiserer vi mange innlegg, samtidig som flere velger å debattere i kommentarfeltene til sakene vi leverer. En saklig og god debatt er bra, og det applauderer vi. Vi skal fortsette å legge til rette for dette. Men utviklingen den siste tiden har gjort at vi må stramme inn. Vi har bestemt oss for å ta et standpunkt mot de såkalte nettrollene. Innlegg på våre flater, som kun er ment å provosere, hetse og kaste skitt, kommer våre moderatorer heretter til å slette uten forvarsel.

Samtidig innfører vi også fullstendig nulltoleranse overfor falske profiler. Vi har den senere tid sett flere, som under falske navn, forsøker å piske opp stemningen og lage kvalme. Flere av disse falske profilene er allerede utestengt fra våre nettsider og vår Facebook-side. Tør man ikke debattere under eget navn og stå for sine uttalelser, så er man rett og slett ikke verdt å lytte til.

Årsaken til tiltakene er enkle. Vi ønsker ikke at våre plattformer skal bli en åpen kloakk som bidrar til å skape ytterligere splid mellom naboer eller grupper. Har man behov for å sjikanere folk eller fortelle hvor jævlig det er i nabobyen, får man heretter finne seg andre steder å uttrykke seg, eller la være. Aller helst det siste.

Selvfølgelig vil det være motstridende interesser i mange saker og mange forskjellige syn. Det er grunnlaget for debatt. Det må man respektere og takhøyde for debatt må det selvsagt være. Men debatten må baseres på saklighet, og fremføringen av budskapene må være i tråd med «god folkeskikk».

Heldigvis klarer de aller fleste å holde en saklig debatt og tone. Men det er noen ytterst få som ikke virker å være i stand til det. Det gjør at de som faktisk har noe å komme med, skygger unna debattene. Dersom denne utviklingen ikke blir stoppet vil «vi vanlige» ikke lenger orke eller tørre å delta i debattene. Til slutt står bare nettrollene igjen.

Og det er nettopp her vi som mediehus har et ansvar. Vi kan selvfølgelig ikke la personer sjikanere andre personer eller grupper. Vi kan heller ikke ha et slikt klima mellom vekstmotorene i vest. Vi er beredt til å ta ansvaret.

Vi hører om altaværinger som stortrives på shopping eller på lekelandet i Hammerfest, og motsatt om hammerfestinger som har hatt en flott julehandel, eller badet på badelandet i Alta. De aller fleste altaværinger har ikke noe imot å bruke sykehuset i Hammerfest. Og selv om man selvsagt ønsker seg en enklest mulig hverdag, både med tanke på helseundersøkelser og reisetilbud, er det ikke slik at den jevne hammerfesting står og hyler og roper over at ferieturen først kan starte på Alta lufthavn i juni. Vi hører om reindrifta som har godt samarbeid med bygdene der de har sommerplass. Og vi vet at «nordmenn» og samer lever i et flott samvirke. Kort sagt gir enkelte debatter et vrengt bilde av hvordan vi har det i Finnmark. Slik kan vi ikke ha det.

Vi er et lite fylke og i det daglige klarer alle fint å leve med at alt ikke er overalt, og vi aksepterer at vi har ulike behov. Naturligvis vil mange jobbe for å skape en best mulig situasjon for seg selv eller sin gruppe. Det må det være lov til – men med et debattklima som er basert på saklighet, folkeskikk og en respekt for at det finnes ulike meninger om mangt.

God helg!

Arne Reginiussen

Ansvarlig redaktør iFinnmark, Finnmark Dagblad og Finnmarksposten

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags