«Ytterligere kutt på 4,1 stillinger som foreslått vil få uakseptable konsekvenser. Dette vil gjøre at skolen i praksis vil bryte loven»

Kirkenes skole

Kirkenes skole

Av

Uttalelse om foreslåtte innsparingstiltak i rådmannens budsjettforslag for 2019

DEL

MeningerVi er kjent med at kommunen må gjøre store kutt i drift for å få en økonomi i balanse, og at oppvekst/skole som en stor sektor må ta sin andel av dette. Men det rådmannen har lagt frem er et dramatisk forslag om kutt av 36 stillinger til sammen i skolene fra høsten 2019

Kirkenes ungdomsskole har allerede tatt flere kutt i stillinger de siste årene, og ytterligere kutt på 4,1 stillinger som foreslått vil få uakseptable konsekvenser. Dette vil gjøre at skolen i praksis vil bryte loven.

Tallene vi har fått presentert fra rektor på antall elever per lærer er høyere enn det som er oppgitt i SVK sin rapport «Skolefaglig, økonomisk og strukturell analyse av grunnskolen». Det foreslåtte kuttet vil dermed føre til at normen for lærertetthet på 20 elever per lærer brytes.

Konsekvensene er at en må slå sammen klasser, gå fra fire klasser på hvert trinn til to. Dette gir klassestørrelse på 35 elever i hovedfagene. Det betyr nødvendigvis mindre tid til hver elev, vanskelig å få gitt tilpasset opplæring, spesialundervisningen vil lide og det vil være mer problematisk å få bukt med mobbing. I tillegg vil det bety økt belastning på hver enkelt lærer, og en kan forvente økt sykefravær.

Dette er helt uakseptabelt og vi oppfordrer kommunestyrets politikere til å avstå fra så dramatiske kutt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags