Vi aksepterer ikke lovstridig drift ved «Skole 9910»

Av

Rådmannens budsjettforslag på kutt av totalt 8 stillinger ved den kommende «Skole 9910» ligger under det absolutte minimum som kreves for en forsvarlig og lovlig drift av den nye skolen. FAU ved Sandnes og Bjørnevatn skoler kan ikke akseptere en situasjon som tillater dette.

DEL

Meninger«Hei. Din datters klasse må dessverre permitteres resten av dagen grunnet sykdom og manglende ressurser ved skolen. Vi beklager dette. Hilsen rektor»

En slik melding må nærmest betegnes som uhørt i den norske skolen. Men med rådmannens foreslåtte kutt ved nye «Skole 9910», kan rektor fort komme i en situasjon der dette blir eneste løsning. FAU ved de to sammenslåtte skolene frykter dette vil medføre at lovpålagte tjenester ikke kan utføres og at minimums krav til oppfølging av elever ikke vil være mulig å gjennomføre.

Vi er derfor alvorlig bekymret for konsekvensene av rådmannens forslag.

Rådmannens budsjettforslag for regnskapsåret 2019 er på tilsvarende 42 lærerstillinger og 6,9 assistentstillinger. FAU ved Sandnes og Bjørnevatn ble denne uken informert om at det ikke vil være mulig å drifte «Skole 9910» etter de lovpålagte krav med kun 42 lærerstillinger. For å få til en forsvarlig drift ved skolen må det være minst 46,5 lærerstillinger, men selv da vil fleksibiliteten i pressede perioder være minimal.

FAU ved Sandnes og Bjørnevatn skoler er innforstått med at kommunens økonomi er svært anstrengt og at også vår skole må være beredt på å ta sin del av innsparingene. Men da kan ikke kuttene være av et sånt omfang at elevene ikke får den undervisningen de har krav på lenger.

Trivselsundersøkelser og nasjonale prøver viser at vi er fantastisk heldige som får lov til å sende våre barn til en av Sør-Varanger kommunes skoler. Derfor kan vi ikke sitte stille og se på at omstillingene i kommunen skal gå på bekostning av skoletilbudet til våre barn og de ansattes hverdag.

Uttalelse fra FAU ved Sandnes og Bjørnevatn

De foreslåtte kutt ved «Skole 9910» vil føre til en drift som strider med lovverket, der lovpålagte tjenester fjernes og minimums krav til oppfølging ikke er tilfredsstilt.

FAU ved de to skolene kan ikke akseptere en situasjon som tillater dette og krever en forsvarlig drift av den nye skolen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags