Våren 2018 var det flere foreldre som valgte å søke sitt/sine barn bort fra Skogfoss skole, og til Pasvik skole. Rådmannen var på Skogfoss på møte og fortalte at alle kan selv få velge hvor de vil at sine barn skal gå på skole. De som ville flytte barna skulle få gjøre det, og de som ville at barna skulle få bli på Skogfoss skulle få ha de der. Med andre ord, det er i praksis fritt skolevalg i vår kommune.

Vi som valgte å la barna våre fortsette å gå på Skogfoss, har gjort dette valget etter å ha tenkt oss nøye om. Mange er de som vil fortelle oss at dette ikke er bra for våre barn. Men hvem har spurt oss? Hvem har vært og sett skolehverdagen på Skogfoss skole? Hvem har spurt barna om de trives og har det bra?

Hver dag sender vi barna våre til skolen, og vi er fullstendig trygge på at de får en fullverdig skolegang på Skogfoss skole. De blir tatt i mot av trygge lærere, som legger til rette for at hvert enkelt barn får det de trenger av omsorg, oppmerksomhet, faglige utfordringer og et godt sosialt miljø. Skolehverdagen er full av praktisk, relevant, variert og aktiviserende undervisning. Mye av dette foregår ute i nærmiljøet.

Den faglige undervisningen legges opp rundt en helhetstenking som er unik. Det kan for eksempel bety at elevene jobber med tverrfaglige temaer over en hel dag – eller flere dager, i aldersblanda gruppe og på ulike læringsarenaer.

Ett eksempel på dette var da de jobba med fugler. Elevene lærte om fugler gjennom ulike oppslagsverk, de studerte statistikk fra tidligere ringmerking, konkretiserte størrelse, lengde og vekt samt jobba med kart ift fuglers trekkruter. Etterpå var de på ringmerking av fugl på Nyrud der engelske ornitologer forklarte om sitt oppdrag på engelsk. Samme dag snekra de andeholker som de senere hang opp i sitt turområde ved Rastevann. De lærte mange fag på denne måten, gjennom å gjøre og gjennom å delta i ting som skjer i lokalmiljøet. Og slik vil undervisningen bli lagt opp gjennom hele året.

Vi blir derfor en smule opprørt når vi leser i avisen at elever ved de små skolene ikke får den faglige kvaliteten de burde. Helhetstenking, tverrfaglighet og aldersblanding er noe lærere ved små skoler er dyktige på.  Ved Skogfoss skole har man en stabil lærerstab med mange års erfaring og med særlig kompetanse på undervisningsmetoder for fådelte skoler. Elevene får så absolutt god opplæring i kompetansemålene i Kunnskapsløftet, og elevene får svært god oppfølging, og med vurdering for læring i fokus

Når det kommer til det sosiale, som alle andre er så bekymret for (vi har lest i avisa at bl.a. både ordfører og varaordfører er det), så må vel vi foreldre være de som best kan vurdere om det sosiale er godt nok for våre barn. Det er jo vi som får de hjem fra skolen hver dag og hører dem fortelle om alle læringsaktivitetene de har fått være med på. De klager ikke på at de er få eller at de ikke har noen å være sammen med. De har fått praktiske læringsaktiviteter og minneverdige opplevelser utenfor det ordinære klasserommet, noe de forteller om hjemme med glade øyne. Dette veier så tungt at vi gjerne vil at de skal få en slik skolehverdag også i tiden fremover.

Fylkesmannen har uttalt at ingen kan tvinges til å gå på sin nærskole. Men våre barn er ikke tvunget til å gå på Skogfoss skole. Vi fikk et valg i vår, og vi valgte nærskolen – fordi for våre barn er dette det beste alternativet! Men vi hadde så vidt fått starte et nytt skoleår før nedlegging var tema nok en gang. Nå prøver politikere nok en gang å skylde på det faglige og sosiale miljøet. Dette blir jo bare kleint; det skinner jo gjennom lang vei at det er pga økonomi at det foreslås å legge ned. De som vil legge ned skolen får iallfall være så ærlige å si at det er for å spare penger! For ingen har vel noen bevis for at barna ikke har det bra på skolen. Tvert om, vi har bevis for at barna har det godt og vi vil at de skal få lov til å fortsette å gå på skolen på Skogfoss!

Ifølge Karl Johan Solstad i Nordlandsforskning, er det ingen forskning som støtter utsagn som at det faglige og det sosiale ikke blir ivaretatt på små skoler. Ifølge Annelin Seppola kan det å gå på en liten skole få store helsegevinster, på grunn av aldersblanding, trygghet, og gode utearealer.

Vi skjønner, som alle andre, at det koster å drive små enheter. Men, har ikke samfunnet råd til å drive videre noe som fungerer så godt som det gjør på Skogfoss? Vi som bor i bygdene betaler også skatt, og vi vil gjerne at vi også skal få noe igjen for det.  Vi ser at det nok kan være flertall i kommunestyret for å legge ned Skogfoss skole, men vi vil allikevel oppfordre politikerne til å snu og bevare en skole som vi er svært fornøyde med og som er den beste for våre barn.