Hvem har gjort seg fortjent til kommunale tjenester, Eilif Johannessen?

Hvis Eilif Johannessen (innfelt) mener kommunen ikke har gjort seg fortjent til disse pengene vil det samtidig være på sin plass at Johannessen og Sør-Varanger Høyre opplyser hvilke velferdstilbud de nå ønsker å kutte, skriver Robert Nesje (t.h.). Montasje.

Hvis Eilif Johannessen (innfelt) mener kommunen ikke har gjort seg fortjent til disse pengene vil det samtidig være på sin plass at Johannessen og Sør-Varanger Høyre opplyser hvilke velferdstilbud de nå ønsker å kutte, skriver Robert Nesje (t.h.). Montasje. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerHøyres Eilif Johannessen uttaler til iFinnmark at Sør-Varanger kommune ikke har gjort seg fortjent til 12. millioner kroner fra havbruksfondet som er en ordning Stortinget har vedtatt. Angivelig skyldes dette at Sør-Varanger kommune ikke har gjort nok for denne næringen som fra før av omsetter for flere milliarder.

Johannessen utspill vitner om en politisk schizofreni, i beste fall en avansert form for dobbeltkommunikasjon.

På den ene siden mener Johannessen at Sør-Varanger kommune ikke har gjort seg fortjent til disse inntektene fordi man ikke har lagt godt nok til rette for oppdrettsnæring i våre fjorder, og viser til at det i kommuneplanen «ble banket igjennom» uten ytterligere tilrettelegging utvidede eller endra arealer for oppdrettsanlegg enn det som allerede lå i planen. Samtidig, da saken om kommuneplan var oppe til behandling i kommunestyret 14. februar 2018, ble det fra Høyres side ikke fremmet ett eneste forslag om at det skulle åpnes opp for ytterligere arealer til havbruksnæringen. Hva som har utløst denne dobbeltkommunikasjonen er ikke godt å si, men det skal bli interessant å se hvorvidt Høyre kalkulerer med disse inntektene i fremtiden.

Arbeiderpartiet mener utbytte fra offentlige selskaper og andre ordninger ikke handler om å gjøre seg fortjent til inntektene eller ikke. Det handler om å finne frem til en god balanse hvor fellesskapet sikres sin rettmessige andel av den faktiske verdiskapningen som bruk våre naturressurser representerer.

Kjernen i sosialdemokratisk industri,- og næringsutvikling har nettopp vært å sikre fellesskapets interesser både når det gjelder skattlegging, eierskap, og den alminnelig kontroll over næringene. Historien bør ha lært oss, til og med Johannessen, at offentlig kontroll over naturressursene har vært en ubetinget suksess. Tenk bare hva det offentlige eierskapet over kraftverk og fossefall, olje og gass, og eierskap i store industrikonsern har hatt å si for velferds og industrinasjonen Norge. Men kanskje det er dette Johannessen egentlig forsøker å utfordre gjennom indirekte å ta til orde for å utvikle vår kommune til en arena for et nyliberalt kapitalistisk frislipp hvor vi – altså folket- skal gjøre oss fortjent til verdier som strengt tatt tilhører oss.

Hvis Høyre mener kommunen ikke har gjort seg fortjent til disse pengene vil det samtidig være på sin plass at Johannessen og Sør-Varanger Høyre opplyser hvilke velferdstilbud de nå ønsker å kutte. Høyre har fra før av kjempet en frenetisk kamp mot eiendomsskatten. Til sammen utgjør disse inntektene om lag 75 millioner kroner. Inntekter som vi må anta Høyre ikke ønsker å bruke til helse og omsorg, skole, barnehager, idrett og kultur.

Hvis Høyre ønsker en opplyst og ærlig politisk debatt kan jo Johannessen starte med å avklare hvem i Sør-Varanger som har gjort seg fortjent til gode velferdstjenester, og hvem som bør oppleve et dramatisk velferdskutt i millionklassen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags