Planprogram Nordhavn

Frank Emil Trasti og Rune Rafaelsen

Frank Emil Trasti og Rune Rafaelsen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI dag kunne vi alle lese den mye omstridte avtalen ordfører signerte på for to år siden, som ikke ble politisk behandlet i forkant og som ble unntatt offentligheten helt til Planutvalget i 7. november 2017 forlangte den vedlagt saken da planprogrammet skulle ut på høring. Dette førte til utsettelse av saken i to uker og media skrev « Kommunen risikerer erstatningssøksmål fra Norterminal/Norhavn i saken.»

Den har ført til flere spekulasjoner og påstander om at vi ikke kan stoppe Norhavns planer i Leirpollen fordi vi risikerer erstatningsansvar, politikere har selv prøvd å gjette i hvilken størrelsesorden den her erstatninga ville kunne ha, men i dag kan vi lese på s. 6 i avtalen følgende: Pkt.8 Opphør av avtalen.

Avtalen bortfaller med umiddelbar virkning hvis formålet med planleggingen ikke lar seg godkjenne eller gjennomføre. Den enkelte part i avtalen sin vurdering legges til grunn for eventuelle vedtak om opphør av avtalen.

Eksempler på opphørsgrunn er blant annet:

- Kommunestyret fastsetter ikke planprogram for områderegulering (kan ikke påklages). Partene står selv for sine egne utlegg i saken altså ved brudd.

I oktober i fjor sto ordfører Rune Rafaelsen på talerstolen og sa at kommunen risikerer erstatningssøksmål. I media står det at han ikke vil kommentere hvorfor kommunen kan risikere erstatningssøksmål.

Hvorfor skal vi så avvise planprogrammet?

Vi har et enstemmig vedtak om statens initiativ og satsing for en ny kommunal stamnetterminal og internasjonal storhavn i Høybukta vest. Vi har også vedtatt å samle alle fremtidig store maritime virksomheter der.

Dette på bakgrunn av å få alt samla og beholde indre havn for videre byutvikling med strandpromenade, boliger ved sjøen og for å videreutvikle reiseliv i verdensklasse. Konteinerhavner er ikke pent å se på.

Staten har satt av 51 millioner til byutvikling og forskjønning av fjæra. Dette følger av KVUen. Det skal tilrettelegges for gående og syklende, parkeringsplasser og havnepromede. Ny havn i Høybukta vest og utvikling av sentrum henger nøye sammen, sier KVUen.

Hvorfor vedta noe som strider mot disse gode vedtak som gagner befolkningen og turistene?

I tillegg er samling på vestsiden av Tømmerneset en fordel for kommunen og ikke minst for aktørene, gjennom kostnadsdeling. Kommunen trenger noen å utvikle sin egen havnedel med og aktørene drar fordeler av den infrastruktur som er under planlegging. Staten skal bygge vei dit, bl.a. 

Også de utrolige planer om jernbane er tatt inn i den statlige reguleringen i Høybukta vest. Om det blir jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes er det i storhavna den skal ha sin plass.

For å kunne ha tru på jernbanen må staten aktivt på banen. Vi trenger et godt samarbeid med staten. Vi bør gjøre alt vi kan for å muliggjøre en storhavn i HV der skip fra fjerne havstrøk skal laste og losse i vårt nære havrom.

I dag behandlet vi også den første saken om nettopp jernbanen. Arctic Railway. Kommunen går i disse dager i møte med representanter fra Utsjok, Inari og Sodankyla kommuner. Dette fortjener at vi foretar den riktige beslutningen om å samle alt i en felles stor havn.

Ved å si ja til Norhavns planer blir dette en stor konkurrerende virksomhet til den nye store havna i vest. Dette er i planprogrammet ikke belyst og som bl.a. påpekes i Kystverkets høringsuttalelse. 

Norhavn sier i planprogrammet at Leirpollen og Gamnes «legges til rette for å kunne bli kjerneområde for kommunens og regionens satsing innenfor olje og gass i nordområdene.» Er ikke dette å ville konkurrere med planene for HV?
Og det vil ødelegge indre havn og bolystplaner vi selv har vedtatt.

Ved å si nei kan vi vise at vi følger egne vedtak og at vi har en retning og en plan for fremtidige arbeidsplasser og maritim virksomhet som ikke ødelegger for fremtidige generasjoner. Vi bør også oppfordre Norhavn til å bli med til Høybukta vest.

Vi tror ikke på spekulasjoner om at Norhavn prøver å komme staten i forkjøpet for at staten skal ombestemme seg og velge Leirpollen som storhavn i stedet. Jeg tror nok mer på at staten vil satse alt på å få til en storhavn på Tømmerneset vest, i Høybukta vest først av alt, eller på Pulkneset som var deres alternative lokasjon med det høyeste ambisjonsnivået. Leirpollen var og er statens dårligste alternativ av mange grunner. En grunn var nærheten til byen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags