Alvorlige konsekvenser av kutt for Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole

Av

Nærmest ethvert nytt kutt vil føre til at Sør-Varanger kommune bryter loven angående bemanning.

DEL

MeningerKommunen er nå i behov for endringer/omstillinger mht. økonomi. Skolen er en naturlig del av dette fellesskapet som skal spare inn 50 millioner over 2 år. Det er likevel med stor bekymring at Kirkenes barneskole og Kirkenes ungdomsskole mottar informasjon om forslag til økonomiske nedskjæringer.

Kirkenes Barneskole har de siste 7 årene hatt en stor økning i elevantallet fra 254 elever til i dag hvor vi har 305 elever (+51 elever). I denne perioden har vi solidarisk med utviklingen av kommuneøkonomien redusert vårt tilbud. Dette betyr at vi i dag så vidt ligger over bemanningsnormen for hvor mange lærere det er lovpålagt at skal være i undervisning med elevene. Nærmest ethvert nytt kutt vil føre til at Sør-Varanger kommune bryter loven angående bemanning. Dette er ikke akseptabelt! Konsekvensene for våre elever er at vi ikke har ressurser til å gjennomføre lovpålagte oppgaver som blant annet «Tidlig innsats»; en kvalitetssikring for elever som har behov for ekstra oppfølging fra 1.–4. trinn. Med forslag om kutt på 6,1 lærerstillinger vil dette ramme både elever og ansatte dramatisk. For oss kan det bli svært vanskelig å gjennomføre dagens tilbud med First Lego League deltakelse, sosiallærer, leseveileder, leirskole eller flerårig svømmeundervisning. Resultatet er at det blir svært vanskelig å ivareta elevene gjennom tilpasset opplæring, følge opp sosiale forhold og arbeide forebyggende mot mobbing, gi undervisning med kvalitet der elever kan oppleve mestring, trivsel og utvikling.

For Kirkenes ungdomsskole kan disse konsekvensene resultere i nye elevgrupper som ikke vil ha forventede kunnskaper i grunnleggende ferdigheter. I tillegg rammes skolen med øyeblikkelig virkning på mange områder ved kutt av 4,1 stillinger. Antall valgfag, språkfag og tilbudet i praktisk-estetiske fag vil reduseres kraftig. Alternativer til «vanlig» undervisning som turer, First Lego League, foreldrekvelder o.l. kan bli umulige å gjennomføre. Reduksjon i antall lærerstillinger vil gjøre at vi lærere må prioritere vår innsats i en større elevgruppe. Vi vil få mindre tid til å bygge relasjoner med elevene våre, noe som er avgjørende for at vi skal kunne hjelpe elevene med det de trenger hjelp til. Om det er faglige, sosiale eller emosjonelle problemstillinger.

Dette er bare noen få av mange konsekvenser vi ser de varslede kuttene vil ha å si for oss ansatte og våre elever med foreldre/foresatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags