Vi i ungdomsrådet har sett på kommunebudsjettet for 2019 og stiller oss litt skeptisk til det. På grunn av færre elever foreslås det at det skal bli færre lærerstillinger.

Fordi det blir færre elever er det foreslått at det tas ned flest lærerstillinger i de store skolene for å opprettholde de små. Er det en idé å ha færre skoler og at de på skolene i distriktene må komme til de store skolene, eller skal vi ha færre lærere på de store skolene for å ha lærere på skolene i distriktene.

Det er lett å tenke at dersom skolene i distriktene legges ned vil færre flytte dit. Det vi også vet er at når man blir eldre (mellomtrinnet/ungdomsskolen) er det mange som ønsker å være en større del av et ungdomsmiljø. Derfor er det vanskelig å si noe om hva som er best. Når man er liten trenger man trygge rammer (lite miljø) og når man blir eldre har man lyst til å utvide (bli kjent med flere). Hvis det blir færre lærere på alle skolene kan man tenke at det vil gå utover kvaliteten på undervisningen. Derfor er det vanskelig for oss å vite hva dette vil medføre. Det vi i ungdomsrådet er opptatt av i denne saken er at alle skal ha trygge oppvekstforhold, og vi vil få samme undervisning slik at vi har samme muligheter som andre når vi skal ut på høyskole og ta videre utdanning.

Vil kuttene medføre dårligere undervisning, at vi får dårligere materiell og at vi stiller dårligere i konkurranse mot andre på videregående og på høyskoler? Vi vil også være solidarisk med ungdom som bor i distriktene. Vi vil at de skal få slippe lange reisetider, i hvert fall når de er små. Men kan man kanskje tenke nytt så alle kan samles på de store skolene? Hva om man legger fritidstilbudene opp mot skole og legger opp ting som matservering på skolene slik at når de er ferdig på skolene får de spist og trenger ikke å vente flere timer på fritidsaktivitetene? Slik kan de få gått på skolen og trening mens de først er kommet ned til storskolene og kan ta bussen hjem når alt er ferdig uten at de blir hjemme så seint. Vi tenker at man er nødt til å se skolene og fritidsaktivitetene i en sammenheng og få samlet skolene mere. Vi tenker at man må få samlet alle mer.

Et annet forslag i kommunebudsjettet er at det er foreslått reduksjon i gratis hall-leie for barn og ungdom, samt kutt i kultur/idrettsmidler for idrettslag og foreninger. Som de fleste av oss vet er ensomhet en ting flere i dag sliter med. Det vi tenker er at gode fritids- og kulturtilbud er viktig for å forebygge ensomhet. Hvis Sør-Varanger kommune skal være en attraktiv plass å flytte til så er det viktig at tilbudene ikke er for dyre, sånn at man uavhengig av inntekt kan være med.

Det er derfor vanskelig å si hva kuttene vil medføre reint praktisk for oss. Vi ser også på det at kulturarrangement og idrett kan være med på å skape et miljø og en samhørighet. Vi føler at samfunnet i Sør-Varanger i dag er veldig splittet og at det å vokse opp som ungdom i dag er å vokse opp med foreldre som oppfordrer til splittelse. Bjørnevatn, Kirkenes, Hesseng, Sandnes, Svanvik, Skogfoss, Jarfjord, Jakobsnes og Bugøynes vil alle være for seg selv. Det virker nu i hvert fall slik.

Ønsker vi i dag å være like splittet som foreldregenerasjonen eller vil vi være samlet? Svaret for oss i ungdomsrådet er ganske enkelt, vi vil skape et samhold mellom alle. Vi er nødt til å samarbeide. For å skape et samhold er det viktig at vi har sosiale arenaer som vi selv får være med på å utforme. Idag er det ofte veldig vanskelig å samle ungdom fra hele kommunen. Det går sjelden busser (spesielt fra distriktene) og ikke alle har mulighet til å bli kjørt. Vi er nødt til å prøve å samkjøre ting her i kommunen. Vi er nødt til å tenke nytt for å finne noe som kan fungere for oss i dag.