Gratulerer til nye representanter på Stortinget

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Finnmark har fått nye representanter på Stortinget. Utdanningsforbundet Finnmark ønsker å gratulere Bengt Rune Strifeldt, Geir A Iversen, Frank Bakke Jensen, Ingalill Olsen og Runar Sjåstad med valgresultatet. Vi håper at dere, mellom mange viktige oppgaver, også vil holde fokus på opplæring og utdanning og da med et finnmarksblikk.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dere vet at vi sliter med rekruttering av kvalifisert personale til sektoren. Det er ikke nok å registrere en stor økning av antallet søkere til lærerutdanningene i Nord-Norge. Det viser seg at mange ikke er kvalifisert for opptak og at størstedelen som går sommerkurs for å nå kvalifiseringskravet i matematikk, stryker. Dette sammen med at lærerstanden i Finnmark har en økende gjennomsnittsalder, tyder på at vi kan stå overfor en stor rekrutteringsutfordring.

Dere vet at det er stor tverrpolitisk enighet rundt målsettinga om lik rett til utdanning uavhengig av kjønn, etnisitet, religiøs, sosial eller geografisk bakgrunn. Men elevene i grunnskolen i Finnmark har dobbelt så mange timer undervist av ufaglærte sammenligna med landsgjennomsnittet. Dette er situasjonen slik den er ved tidspunkt for tilsetting. Tar vi med vikarbruk utover i skoleåret, pga. ulike typer fravær som permisjoner, sykdom, møter og kurs, får vi tall som tyder på at hver sjette time – eller 1 ½ av grunnskolen – gis av ufaglærte.

Dere vet at kravet til likestilling mellom norsk og samisk er absolutt og at det har vært lovfesta i meget lang tid. Det er derfor forstemmende å registrere at det fortsatt mangler materiell på samisk i både barnehage og skole og at samiske utgaver av lære – og rammeplaner, bøker, retningslinjer og materiell gis ut opptil årevis etter at både bokmåls- og nynorskutgavene foreligger. Nasjonale prøver i lesing på samisk kom mange år etter prøven på norsk, Ovttas eller Senter for samisk i opplæringa ble ikke engang kontakta for å utvikle samisk utgave av «Språkløype – et løft for språk, lesing og skriving» osv. Eksemplene er altfor mange.

Dere vet at vi i Finnmark har den verste statistikken når det gjelder resultater og gjennomføring i videregående opplæring. Det er iverksatt mange tiltak over de siste åra, og resultatene har kommet, selv om vi fortsatt ikke har nådd opp til landsgjennomsnitt. Det vi ikke vet er hvilke av de iverksatte tiltaka som har virka, hvordan de har virka for evt. å forsterke hverandre, eller om noen tiltak rett og slett har virka mot hverandre. Det bør med andre ord forskes på hva som virker og hvordan.

Som dere ser, er det mange og viktige oppgaver å ta tak i bare innenfor oppvekst- og utdanningssektoren. Vi håper at dette er utfordringer vi kan samarbeide om, både for å belyse, utrede og utvikle tiltak i forhold til.

Utdanningsforbundet Finnmark ønsker dere lykke til i arbeidet med viktige oppgaver de neste 4 åra.

Kari Lium

Fylkesleder Utdanningsforbundet Finnmark

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken