Hva er et skolebibliotek uten en bibliotekar?

LESING UTEN VEILEDNING: Det blir vanskeligere for barn å finne fram til informasjon dersom skolebibliotekarene forsvinner. Illustrasjon.

LESING UTEN VEILEDNING: Det blir vanskeligere for barn å finne fram til informasjon dersom skolebibliotekarene forsvinner. Illustrasjon. Foto:

Av
DEL

LeserbrevHvis fylkesopplæringssjefen får det som hun vil, er det nettopp dette som vil skje. Som et ledd i fylkeskommunen sitt omstillingsprosjekt har en arbeidsgruppe utarbeidet en modell som skal samle alle biblioteksfunksjonene i én enhet. Slik modellen ligger, er det elevene selv, samt en sentralisert bibliotekstjeneste som vil ta over jobben til den lokale skolebibliotekaren. Bibliotektjenesten vil ha ansvar for innkjøp av læremidler for alle de fylkeskommunale skolene. Elevassistentene vil ha ansvar for å holde biblioteket vedlike.

Prosjektlederen har selv uttalt at «Målet er at tjenesten skal være like god som dagens tjenester eller bedre.» Vi i Utdanningsforbundet kan på ingen måte forstå at den foreslåtte ordningen vil være til det beste for elevene våre.

Skolebibliotekene er per dags dato en viktig, men uformell læringsarena på skolen. På biblioteket har elevene en læringsarena utenfor klasserommet, men likevel innenfor trygge rammer. De trygge rammene blir i stor grad skapt av at det er en trygg og engasjert voksenperson tilstede.

Dersom opplæringssjefen i fylket får viljen sin, mister elevene våre ikke bare en trygg voksenperson, men en kunnskapsrik og oppdatert litteraturformidler. En fagperson som blant mye annet arrangerer bokkaféer og litterære konkurranser som bidrar til leselyst og blest rundt bibliotekets tilbud. Vi vil dessuten miste en viktig faginstans når det kommer til kritisk tenking. Skolebibliotekaren holder jevnlig kurs i kildebruk og -kritikk, og bistår samtidig elevene i jakten på kilder til lengre, fordypende oppgaver. Ved tap av lokal skolebibliotekar vil vi dessuten miste en viktig ressurs når det kommer til individuell tilpasning. Per i dag er det vår egen skolebibliotekar som bistår i valg av tilpassede læreverk for de som har behov for dette.

Samtlige roller ovenfor er essensielle for å utfylle elevenes behov, og vi i Utdanningsforbundet har vanskelig for å se at en sentralisert bibliotekstjeneste, uten en særlig relasjon til skolen, eller en elevassistent vil kunne utfylle disse oppgavene.

Elevene i Finnmark skal ha like retter og like muligheter til utdannelse som elevene i resten av landet, og fylkeskommunen har de siste årene brukt store ressurser på tiltak for å øke gjennomføringsgraden. Ved å degradere skolebiblioteket til en boksamling forsvinner en viktig læringsarena. Slik vi ser det, er dette forslaget stikk i strid med målet om å øke gjennomføringsgraden. Skolebibliotekaren bistår hver dag både elever og lærere med bibliotekstjenester som en utlånsautomat aldri vil kunne utføre. Og en lokal skolebibliotekar som kjenner skolen vil i langt større grad enn en sentralisert bibliotekargruppe kjenne skolens behov og gjøre innkjøp med utgangspunkt i dette. Ved tap av egne skolebibliotekarer vil Finnmarkskolen svekkes ytterligere. Dette vil til syvende og sist ramme elevene våre.

Det er ikke bare sørgelig at det blir foreslått å fjerne de lokale skolebibliotekarene, slik vi tolker det er det også i strid med loven. I opplæringsloven er det slått fast at elevene har rett til et skolebibliotek. I forskriften til loven står det presisert at biblioteket skal brukes aktivt og at det skal være særskilt tilrettelagt for skolens bruk. Ved tap av skolebibliotekar vil dette ikke lenger være et aktivt skolebibliotek, snarere et oppbevaringsrom for bøker. Uten en lokal skolebibliotekar vil det være vanskelig, om ikke umulig, å tilrettelegge biblioteket til hver enkelt skole sitt bruk.

Vi i Utdanningsforbundet Sør-Varanger har ingen tro på at denne modellen kan måle seg med den nåværende. Nå ber vi om at fylkespolitikerne kjenner sin besøkelsestid og tar kampen for skolebibliotekarene våre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags