FAU ved Hesseng Flerbrukssenter er særlig bekymret for relasjonene mellom elev og lærer

Foto:

Av
DEL

LeserbrevI forbindelse med debatten angående kommunebudsjettet ønsker vi i FAU ved Hesseng Flerbrukssenter (HFS) å holde fokuset på vår skole, og den gode jobben de voksne gjør for å fremme et positivt skolemiljø for barna våre.

Hesseng Flerbrukssenter har fokus på trivsel, trygghet og tilhørighet. Med dette som motto danner de sammen et godt og trygt læringsmiljø. Alle ansatte på skolen bruker en godt integrert felles metodikk (DuÅ), noe som gir forutsigbarhet for elevene og for lærerne.

Elevundersøkelsen forrige skoleår viser at HFS scorer over nasjonalt gjennomsnitt på de fleste punkter. HFS scorer særlig høyt på trivsel og på indikatoren knyttet til at ingen av elevene opplever å bliutsatt for mobbing. Vi som foreldre tror at den høye trivselen kommer av engasjerte lærere som gjennom hele året yter ekstra for å ta barna med på aktiviteter som fremmer læring på en utradisjonell måte. Eksempler på dette er blåbærtur på høsten, mørketidstur, Voksne skaper Vennskap, Bestemor/bestefarkafé, Bifrost på småtrinnet, fiskekonkurranse på Sandnesvannet på vinteren, engelskdag og mattedag.

Det gode resultatet på elevundersøkelsen og alle aktivitetene gjør at barna er stolte av sin skole, de er stolte av å tilhøre sin klasse og de fleste gleder seg til å gå på «jobb».

Til tyveårsjubileet ble skolens uteområde endelig ferdig. Det nye uteområde er svært populært blant elevene, både i skoletiden og på fritiden. FAU er stolte av det nye flotte uteområde som innbyder til aktiv og kreativ lek.

Konsekvensene av lavere lærertetthet vil være store. FAU er særlig bekymret for relasjonene mellom elev og lærer. Situasjonen i dag er slik at HFS akkurat oppfyller lærertetthetsnormen, det vil si 15 elever per lærer til ordinær undervisning på småtrinnet og 20 elever per lærer på mellomtrinnet. All den ekstrainnsatsen vi som foreldre verdsetter høyt skyldes engasjerte lærere som liker og trives på arbeidsplassen og med jobben sin. Vår bekymring er at dette engasjementet blir borte ved ytterligere innstramninger og større arbeidsmengde. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags