Samferdselsmidlene må til hele Nord-Norge, ikke bare Troms!

Vetle Langedahl, Stortingsrepresentant for Finnmark

Vetle Langedahl, Stortingsrepresentant for Finnmark Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet siste året har Nord-Norgebanen vært heftig diskutert. En togbane som ikke engang skal streife innom den største delen av vårt nye fylke. De eneste estimatene for hvor mye hele banen skal koste, er på over 100 milliarder kroner. Etterslepet på fylkesveiene i Troms og Finnmark alene er på 10 milliarder. Det er en voldsom sum som fylkeskommunen sliter med å få redusert. Da kan man ikke bruke ti ganger så mye på et togprosjekt for en liten del av det nye fylket. Det kan ikke være noe tvil om at det er bedre å bruke pengene på samferdselsprosjekter som alle oss i landsdelen kan dra nytte av. I Finnmark betyr det mer penger til flyplass og vei.

I Hammerfest har man i dag en liten kortbanelufthavn med rullebane på 800 meter. Flyplassen ligger værutsatt til på toppen av et snaufjell og mulighetene for å utvide dagens rullebane er små. Næringslivet og politikerne i Hammerfest er krystallklare på at man trenger en ny lufthavn på Grøtnes. Desto viktigere blir dette, med tanke på at dagens flypark hos Widerøe som kan operere på kortbanenettet, innen 2030 bør være byttet ut.

I tillegg har man veistrekket fra finskegrensa og helt opp til Hammerfest, altså E45 Kløfta og RV 94. Her er det byggeklare prosjekter, ja RV94 er faktisk «halvferdig», men ikke fullført. Disse veiene har mye å si for persontrafikk og tungtransport inn i fylket. E45 Kløfta blir av mange regnet for å være en tidvis farlig vei å kjøre på. Dette er prosjekter man bør kunne komme raskt i gang med, så lenge man sikrer finansiering. For mange innbyggere i Vest-Finnmark, for næringslivet i regionen og for trafikksikkerhetens skyld, må disse veiene prioriteres.

Til slutt vil jeg legge til at rullebanen i Vadsø også må bygges ut. Vadsø er en by bygd opp av statlige og offentlige arbeidsplasser. Det er ikke til å stikke under stol at Vadsø har mistet mange offentlige arbeidsplasser de siste årene. Dersom Vadsø skal ha en sjanse til å kunne bygge opp et solid næringsliv i byen for å skaffe flere arbeidsplasser, er det vår plikt som politikere å legge til rette for det. En utvidelse av rullebanen vil være et viktig skritt i riktig retning for dette. Mulighetene for reiselivsnæringen er enorme på Varangerhalvøya, men da trenger man en rullebane til å ta ned turistene der.

Dette handler ikke om at det er urettferdig at Troms skal få en togbane. Det handler ikke om at tog er en dårlig idé eller at vi også vil ha tog i Finnmark. Dette handler om at behovene på samferdselsområdet er så enorme i hele det nye fylket, at det vil være dumt å bruke 100 milliarder på noe som ikke vil bidra til å løfte det som allerede er bygget i dag. Vi vet at etterslepet på fylkesveiene er rundt 10 milliarder, vi vet at flyplassene slik de er i dag skaper utfordringer og vi vet at riksveiene har behov for oppgradering. Da må vi faktisk prioritere det først, før vi svir av 100 milliarder på tog til Tromsø.

Jeg tror det er på tide at vi finnmarkinger må enes om noen prosjekter og rope høyest i landet om disse. Vi må vise utad at dette er de mest prekære behovene vi har i regionen og at vi forventer at disse blir prioritert i årene fremover. Jeg skal gjøre mitt for å påvirke Høyre i riktig retning og jeg håper at vi kan stå sammen, tverrpolitisk, på kravene.

Det er garantert mange, mange flere prosjekter som også bør løftes frem. Men et sted må vi starte. For vi trenger et samferdselsløft, en samferdselspakke, her oppe. Med strammere statsbudsjett de kommende årene, blir det en kamp om midlene. Den kampen skal vi ta og den kampen starter nå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags