«Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen må ta ansvar for å sikre gode og hensiktsmessige FOT-ruter»

Widerøe har hatt Dash 8 i tjeneste siden 1993. Foto: Eirik Palm

Widerøe har hatt Dash 8 i tjeneste siden 1993. Foto: Eirik Palm

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– At tekniske spissfindigheter skal svekke rutetilbudet er ikke akseptabelt, skriver Trine Noodt.

DEL

MeningerFinnmark Venstre mener at nytt ruteopplegg for FOT- rutene må ta utgangspunkt i dagens ruteopplegg, justeres og forbedres, for deretter å sendes ut på bred høringsrunde  før de iverksettes.

Widerøe har lagt frem nytt ruteopplegg for FOT-rutene etter 1. april 2017. Det er overraskende at en i stor grad vraker dagens rutetilbud istedenfor å justere og forbedre dagens rutetilbud. Det fremlagte ruteopplegget er svært lite gjennomtenkt ruteopplegg. I tillegg er det slik at det har vært vanlig praksis at FOT rutene har vært sendt ut på høring før de settes i drift. Det er uforståelig at et så viktig tilbud for innbyggere og næringsliv ikke sendes ut på høring til de som berøres. I dag er folk, bedrifter, politikere noenlunde fornøyd med FOT-rutetilbudet. Det fremlagte forslaget er møtt med rystende hoderisting fra politikere, innbyggere og næringsliv i hele Nord-Norge.

Det fremlagte ruteforslaget gjør at de kriteriene som bør legges til grunn for kjøp svekkes kraftig og gjør at det er umulig å ha et fornuftig reisetilbud til å nå sykehus (Hammerfest, Kirkenes og Tromsø), fylke (fylkesmann og fylkesadministrasjon i Vadsø) og hovedstaden (departementer, direktorater, storting og regjering). I tillegg får næringslivet et rutetilbud som forverrer deres mulighet til å gi et tilbud rundt omkring i Nord-Norge. At innbyggere og næringsliv må reise lange omveier for å komme til reisemålet er ikke ønskelig. At de i tillegg pålegges helt unødvendige overnattinger burde være unødvendig i 2016. I tillegg vil dette medføre store ekstra kostnader for den enkelte innbygger/bedrift spesielt og for samfunnet generelt.

Det er ikke et pent syn når samferdselsdepartementet og Widerøe krangler i offentligheten og skylder på hverandre hvorfor rutetilbudet er blitt forandret og svekket. Widerøe sier at de nye anbudskravene gjør det vanskelig for dem å lage gode ruteopplegg. Widerøe sier de helst ville ha beholdt dagens innarbeidede tilbud, men at de er blitt tvunget til å snu opp ned på rutetilbudet på grunn av de nye anbudskravene.   For innbyggere, næringsliv og politikerne er det viktigste å forbedre rutetilbudet. At Widerøe og samferdselsdepartementet krangler om virkningene om a) nye krav til reisetid på 3 timer (tidligere 3,5 timer), b) at ankomst bestemmelsesstedet ikke skal lov etter midnatt (i dag er det lov) og c) tidspunkt om når ettermiddagen starter, kl 1600 (i dag kl 1400) er uforståelig. At tekniske spissfindigheter skal svekke rutetilbudet er ikke akseptabelt når en kan unngå dette ved å foreta enkle justeringer. Her må Widerøe og samferdselsdepartementet sette seg ned og sikre at passasjerenes beste blir satt i fokus og ivaretatt.

Finnmark Venstre mener at det er sterkt kritikkverdig hvordan arbeidet med rutene i neste anbudsperiode er gjennomført, og krever at samferdselsministeren griper inn og sikrer at næringslivet, innbyggere og politiske miljøer får bidra med sin kompetanse og ønsker i hvordan rutetilbudet skal utformes.

Finnmark venstre mener at:

1) Forslag til rutetilbud etter 1. april 2017 må trekkes tilbake.

2) At samferdselsdepartementet/Widerøe tar utgangspunkt i det eksisterende rutetilbudet, foreslår justeringer og forbedringer, for deretter å sende FOT-rutene ut på en full høringsrunde blant næringsliv, innbyggere og politiske miljøer før de innføres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags