«En rasering av tilbudet vil sette tillitten til kollektivtilbudet langt tilbake»

Av
DEL

LeserbrevEr det et uttrykk ingen betviler om Finnmark er det at kollektivtransporten er nærmest ikke-eksisterende. Det er ingen tvil om at det er utfordrende i et stort fylke med lange avstander. Konsekvensen er derfor at man normalt må regne med å ha bil. Dette betyr ikke at det ikke er et potensiale i økt bruk av kollektivtransport, og man er utvilsomt realister. Det er ingen som krever bybane i Vadsø. Men det må være et minimum at transport mellom befolkningssentra er stabil og tillitvekkende.

Så kan man undres om hva som skal til for at dette kan realiseres? For det første må det noen harde prioriteringer til. Det er ingen tvil om at VargsundXpressen har vært debattert kraftig de siste årene. Men det er heller ingen tvil om at hurtigbåt og ferge koster vanvittig mye mer enn busstransport. På en strekning som fra sentrum til sentrum tar tilnærmet like lang tid kan man ikke unngå å undre seg over hvorfor denne ruten ikke er foreslått erstattet med buss. Det brukes enorme summer på sjø-transport til små steder hvor det omtrent ikke bor folk, man kan undres på om dette er hensiktsmessig bruk av samfunnets midler all den tid de er begrenset og det må gjøres harde prioriteringer.

I østfylket er det en rute som tar for seg nesten alle befolkningssentra i en rute (Vardø-Vadsø-Nesseby-(Tana)-Kirkenes og som samtidig. Dette er en rute med stort potensiale for både reisende mellom byene, til sykehus men også til flyplass om det hadde blitt tilrettelagt for synkronisering mot flyavganger fra Høybuktmoen. Da særlig mot kveldsavgangen til og fra Oslo. Dette har fylkeskommunen ikke klart å gjøre på de to årene som ruteopplegget har eksistert, så det eksisterer et potensiale for økt bruk med små endringer. Man må heller ikke glemme at dette er for alle praktiske formål det eneste offentlige transportruta mellom kommunene i Øst.

Det tar tid å endre vaner og det må være stabilitet i et tilbud for at det skal ha tillitt i befolkningen slik at vil bli tatt i bruk. Betalingsviljen er tilstede, så økte billettpriser kan nok håndteres, men en rasering av tilbudet vil sette tillitten til kollektivtilbudet langt tilbake.

Da er det på tide med en revurdering av prestisjeruten på sjøen i vest og samtidig spørre seg selv om resten av fylket skal sponse en hurtigbåt som tar like lang tid på bussen.

Jonas Ali Ghanizadeh

Vadsø

Følg på: Twitter

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags