Samferdsel er der klimapolitikken møter folks hverdag

URETTFERDIG: NAF håper å unngå dårlige tiltak fra politikerne. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix scanpix

URETTFERDIG: NAF håper å unngå dårlige tiltak fra politikerne. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix scanpix

Av
DEL

MeningerNorge er et langt land. Byene vokser, men mange steder bor folk spredt. Uansett hvor vi bor, er vi avhengige av transport i hverdagen. Så også i Finnmark.

Måten vi reiser på er i endring. Delvis på grunn av at politikerne setter mål for å begrense CO₂-utslippene fra transport. Delvis på grunn av lokale forhold, som krav til bedre luft og fremkommelighet i byene. Delvis på grunn av teknologien: Hvem kunne tenkt seg elsyklenes inntog for bare fem år siden?

Reisene våre handler om mye mer enn å komme seg fra A til B. Det handler om folks hverdag og økonomi: bilavgifter, billettkostnader, tidsbruk, trygghet på reisen.

I årene som kommer vil selvkjørende kjøretøy, bildeling og andre transportformer skape enda heftigere endringer.

Trengsel og miljøproblematikk i byene, samt Norges klimamål, er bakteppet for mye av det som skjer. For Norge har forpliktet seg til å redusere nasjonale CO₂-utslipp med 40 prosent innen 2030. Transportsektoren skal bidra med en betydelig andel av disse kuttene. Samtidig er transport avgjørende for velferdsutviklingen.

Vi har laget veikart for å hjelpe politikerne

Endringer i transportsystemet er den delen av klimapolitikken som griper mest inn i folks hverdag. Vår bekymring er at de politiske målene kan føre til feil bruk av virkemidler.

NAF har lagt frem et veikart for personlig transport for å gi politikerne hjelp på veien. Veikartet adresserer forskjellene mellom by og distrikt. Vi adresserer fordelingsperspektivet og folkehelseperspektivet. Veikartet påpeker en del fundamentale problemer. Konklusjonen er klar; vi når ikke målene ved å flikke på gamle politiske løsninger. Politikerne må tenke nytt allerede nå.

Vi trenger ulike løsninger for by og bygd

Veikartet viser hvor viktig samferdsel er for folks muligheter på arbeidsmarkedet, og at tilgang på rimelig transport virker utjevnende. Altså er raskere, renere hverdagsreiser både god distriktspolitikk og sosialpolitikk. Veikartet viser at vi må styre mot en todeling av norsk samferdsel. Løsningene som gir hver enkelt god mobilitet, er ikke de samme i byene og i bygdene.

Distriktene føler seg rammet

Problemet er at folk i distriktene også føler seg truffet av virkemidlene som skal begrense bilbruk i byene. De som bor spredt er avhengig av bilen. Vi venter på at elbilene skal bli gode alternativ også i distriktene, og det er bare et tidsspørsmål før det skjer. I mellomtiden kan ikke bygdene rammes av tiltak rettet mot byene. Tilsvarende må utviklingen av god bytransport skje i takt med befolkningsveksten. Mange steder vokser raskt, og der politikerne ønsker fortetting, må de også legge til rette for god transport.

Vi må unngå ny bensinavgift-krangel

Drivstoffavgiften, som er lik over hele landet, er et virkemiddel som er modent for nytenkning. En som bor i distriktet belastes økonomisk på samme måte som en som kjører i by. Det er åpenbart urettferdig. På landet finnes det ikke kø og luftforurensning, og bilen er eneste transportmiddel.

Uansett utfallet av høstens valg, må politikerne unngå en ny runde med tautrekking der drivstoffavgiften blir brukt som klimaalibi. NAF ønsker en utredning av smart, ikke-sporbar veiprising som et alternativ til dagens system.

Vi har ikke tid til å vente

Vi må unngå å havne i en situasjon om 3–4 år der nasjonale og lokale politikere, i panikk over ikke å nå klimamålene, velger dårlige tiltak, dyre tiltak eller innfører restriksjoner og avgifter med utilsiktede konsekvenser. Fordi de ikke tok grep i tide.

NAF vil være en del av løsningen

NAF, som medlemsorganisasjon for alle som ferdes i trafikken, ønsker å være et konstruktivt bindeledd mellom politikerne og folk flest. Vi vil sikre at den halve millionen mennesker vi representerer, blir hørt av politikerne. De må sikre at de virkemidlene de bruker, faktisk gir resultater; bedre hverdagsreiser for folk og lavere utslipp. Etter valget står politikerne, uansett farge, overfor nye utfordringer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags