Samferdsel nå!

Av
DEL

LeserbrevValgkampen har vært preget av to store samferdselssaker; bompenger og Nord-Norgebanen. Bompenger er noe som foregår langt borte; Nord-Norgebanen er et prosjekt som ligger langt frem i tid. Vi mener det er aller viktigst å mobilisere for den infrastrukturen som er viktig for folk og næringsliv her og nå. Derfor vil vi jobbe for:

- Oppgradering av fylkesveiene. Alle som har kjørt på fylkesvei 98 mellom Vestertana og Smalfjord skjønner hvorfor.

- Bredbåndsutbygging til flere områder. Vi vil utnytte de mulighetene digitaliseringen gir for å skape nye arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Men da må nettet være på plass!

- At gang- og sykkelstier blir høyere prioritert i neste nasjonale transportplan. Gang- og sykkelsti mellom Tana bru og Skiippagurra er helt nødvendig for å bedre trafikksikkerheten i sentrumsområdet i Tana

- Mer penger til fiskerihavner og farleder. Man får mudret og bygd ut veldig mye molo, kaier og flytebrygger til samme pris som noen skarve meter vei på land. Derfor må det settes av det som trengs av penger for å bygge ut den infrastrukturen som er nødvendig for at fiskerinæringa skal få utvikle seg i Tanafjorden og ellers i Finnmark.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags