Budsjettbehandling – samarbeid og ansvar

– PLANLAGT: Ronny Wilhelmsen og Vibeke Larsen representerer Arbeiderpartiet på Sametinget. NSR tror forrige ukes sametingsdrama har vært planlagt over tid.

– PLANLAGT: Ronny Wilhelmsen og Vibeke Larsen representerer Arbeiderpartiet på Sametinget. NSR tror forrige ukes sametingsdrama har vært planlagt over tid. Foto:

Av

– I forrige uke ble NSR kastet fra ledelsen i Sametinget, til NSRs overraskelse og til overraskelse for mange i det samiske samfunnet, skriver Norske Samers Riksforbund på Sametinget.

DEL

MeningerVi opplevde budsjettbehandlingen og mistillitsvotumet på Sametinget forrige uke som noe som hadde vært planlagt over tid, og hvor prefabrikkerte uenigheter ble framført som argumentasjon for å forsvare maktovertakelsen. NSR vet godt at det å være i ledelse er noe man får tillit til. Tilliten ble gitt oss av velgerne i 2013. Etter at velgerne avsa sin dom har vi søkt å forhandle fram enighet med våre politiske med- og motspillere i Sametinget.

Sametinget har hatt en bred enighet om hvorledes budsjettet best kunne forhandles om, og NSR har i år fulgt samme prosedyre som tidligere år, i forståelse med og etter ønske fra øvrige grupperinger:

1) sametingsrådet legger fram sin innstilling,

2) opposisjonen kommer med sine prioriteringer i komitemøtene og

3) det forhandles i komitemøter og eventuelt etterpå.

Flere partier, deriblant Arbeiderpartiet, har vært veldig tydelige på at de ikke ønsker å komme med innspill før sametingsrådet leverte sine forslag. Dette for at de skulle kunne fremme sin egen politikk og synliggjøre den gjennom formelle forslag og forhandlinger. Det har NSR respektert, også denne gangen.

Under den siste budsjettbehandlingen kontaktet NSR opposisjonspartiene om et samarbeid før komitéuka, i komitéuka, i uka mellom komitémøtene og plenumsuka. Kontakten ble gjort både over mail og telefon, i komiteen og i muntlige samtaler. Det var få av partiene som svarte direkte på henvendelsene, og ingen av opposisjonspartiene utenom Frp kom med forslag i komiteen. NSR opplevde at de andre var unnvikende og trenerte komitebehandlingen.

Vi håper at denne prosessen ikke skader Sametingets omdømme utad, og vi forventer at den nye posisjonen arbeider for å forhindre det.

Budsjettet til Arbeiderpartiet, Høyre og Arja er i stor grad det samme som budsjettet til NSR. Det har blitt uttrykt fra de nye posisjonspartiene at budsjettet skulle innebære en ny retning for Sametinget. Vi ser ikke store endringer. I ettertid kommer det stadig nye forklaringer på hva som var bakgrunnen for mistilliten. Varierende forklaringer, og vikarierende argumenter tyder på at dette var en skinnprosess. Det bekreftes av et telefonmøte som etter det vi kjenner til skal ha funnet sted mandagen i plenumsuka, hvor mistillitsforslaget ble drøftet. Møtet fant sted to dager før Arbeiderpartiet, Høyre og Árja leverte sitt budsjettforslag.

Torsdag måtte NSRs sametingsråd tre av etter et mistillitsvotum. NSR forventer at debatten rundt dette holdes på et saklig nivå.

NSR respekterer Sametingets flertall, og aksepterer at det er ny ledelse på Sametinget. Vi håper at denne prosessen ikke skader Sametingets omdømme utad, og vi forventer at den nye posisjonen arbeider for å forhindre det. Vi vil nå jobbe videre for vår politikk, og for det samiske samfunnet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags