Nussir er ikke ett bærekraftig prosjekt miljømessig, urfolksmessig eller økonomisk

Illustrasjonsbilde. Arkiv: Robin Røkke Johansen

Illustrasjonsbilde. Arkiv: Robin Røkke Johansen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevI ett innlegg i iFinnmark 09. august 2017 kan man lese at Høyre i forbindelse med sametingsvalget annonserer at en stemme til dem i Nordre krets, er en stemme for ett annerledes sammensatt Sameting. Dette fremkommer i sammenheng med agitering for Nussir prosjektet, ett prosjekt som ikke er bærekraftig miljømessig, urfolksmessig eller økonomisk.

Bærekraften finnes ikke, det eneste sikre er at gruvevirksomheten tar slutt

Nussir prosjektet er ikke bærekraftig miljømessig, blant annet fordi det legges opp til et sjødeponi hvor man deponerer avgangsmasser i en nasjonal laksefjord med de konsekvenser dette har. Det er ikke et bærekraftig prosjekt urfolksmessig, fordi det vil medføre så store negative konsekvenser for to reinbeitedistrikter da en av flytteveiene sperres av gruvevirksomheten. Det er ikke etablert avbøtende tiltak som kan sikre at reindrifta i området kan videreføres og «leve side om side» med gruvedrifta.

Prosjektet er også høyrisikabelt økonomisk, da kobberprisene i en årrekke har vært i nedre margin for hva prosjektet i utgangspunktet var planlagt ut fra. Markedspriser kan variere, og det er en betydelig risiko med tanke på perioden drifta skal sikre arbeidsplasser. Når det gjelder lokal verdiskapning, så er det mange faktorer som bidrar til at denne dessverre ikke er så stor som man kunne fått inntrykk av. Det første er at investorene ikke er lokale. Det andre er at gruvevirksomhet ofte drives med ansatte fra andre steder, og deres skatteinngang vil faktisk gå til de lokalsamfunn der de hører hjemme. I annen gruvevirksomhet har det vært store innslag av innreisende arbeidere fra hele Nordkalotten. Når virksomheten går ned, så kommer behovet for at samfunnet skal betale omstillingsmidler til lokalsamfunnene. 

Hva vil en stemme til Høyre på Sametinget kunne innebære? 

Høyre på Sametinget sitter i sametingsråd med Árja og Arbeiderpartiet samt representanter som har hoppet av fra AP. Det betyr at Høyre på Sametinget faktisk stiller seg bak Árja sine uttalelser om Nussir og støtte til rettslig oppfølging av Nussir saken, fordi sametingsrådet er ett kollegialt organ hvor alle medlemmer kollektivt har ansvar for beslutninger i sametingsrådet.

Når det gjelder Høyre på Sametingets linje i forhold til Nussir saken, så konstaterer jeg at også Høyres sametingsgruppe stemte mot Nussir prosjektet i Sametingets behandling av saken blant annet på grunn av folkerettsdimensjonen. Det kan ikke Høyres førstekandidat i Nordre krets unngå å ha registrert.

Konklusjonen på dette må bli at Høyre på Sametinget gjør helt andre ting, enn det enkeltkandidater nå lover i valgkamp. Det er kanskje verdt å merke seg for velgerne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags