Misjonering er til på grunn av misjonsbefalingen: "Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler".

Den gjelder altså ikke bare overfor samer, men for hele verden. Det kunne imidlertid gjort på en bedre måte, ved ikke å demonisere samenes religion, de har faktisk en Herre som hadde gitt dem alt. Man kunne rett og slett bare anbefalt dem om å legge troen på Jesus som Guds sønn til deres egen religion, så hadde de vært hos Gud igjen.

Hva som er synd og hva samfunnet hevder ikke er synd, er en annen diskusjon. "Lyd Gud mer enn mennesker".