Denne avstemmingen handler om finnmarkingenes rett til å være med å bestemme over sin hverdag, og til å ha et ord med i laget når større ting skal skje i vårt fylke. Men, det handler også om ressurser på land og hav, og om og ha frihet fra tvang. Bergenseren Monica Mæland sier: «Folkets røst forandrer ikke på noe.» Senere truer hun med å redusere mandattallet etter sammenslåingen. Det samme gjør Tromsø Arbeiderparti. Med et slikt diktat sår de et hatfrø som vil spire å gro, og hente sin nærig fra hver tapte sak. Jeg er så gammel at jeg har opplevd hva som skjer med mennesker når de går fra et tvangsreskime til frihet. For å forstå det helt, må man faktisk ha sett det.

Jeg hadde aldri trodd at vi i Finnmark skulle komme i en slik situasjon, at nasjonalforsamlingen gir oss beskjed om at vår rett til medbestemmelse blir sterkt redusert. Det er jo bare den regjeringen vi hadde under siste krig som har gjort et slikt vedtak her i landet. Ingen skal fortelle meg at alle representantene, på tinget, tenker likt om en sak de ikke har peiling på. De kaster vrak på sin egen integritet, og skam over stortinget. De er blitt profitørenes lakeier, og de skal ha full kontroll over ressursene, uten innblanding av folkene som bor her.

Det slår meg at de som har planlagt dette har hentet inspirasjon fra det såkalte Bergensmonopolet, som red finnmarkingene som en mare i over 200 år, fra 1562, og som førte til bunnløs fattigdom og nød. Regjeringen burde tenkt på hvilken situasjon Bergen, vestlandsfiskerne og Nidarosdomen har vært i hvis Finnmark hadde tilhørt Finland eller et annet land. Bergen hadde vært en liten by, vestlandsfiskerne har vært fattige og Nidarosdomen hadde stått halvferdig. Det er fisken fra nord som utgjør hele forskjellen. Det er litt å tenke på, at Norge som land, hadde sett helt anderledes ut uten tilgangen til ressursene nord for Finnmark.

Regjeringene som har vært før denne, har respektert Finnmark som et spesielt fylke, og gitt oss særlover. Dette fordi vi har forskjellige folkeslag, språk og enorme ressurser. Jeg tror denne regjeringen er for sent ute hvis de har tenkt å forandre på dette. Norge har forpliktet seg i forhold til FNs menneskerettighetserklæring og Europarådets menneskerettighetskonvensjon.

Dette diktatet med tilhørende trusler som er servert oss, er en stor skam for Norge. Det er jo som de sier: «Dere får mindre selvbestemmelse, dere skal gjøre som vi sier og dere skal holde kjeft.»

Jeg vil oppfordre alle finnmarkinger til å gå og stemme nei til sammenslåing av Troms og Finnmark fylker. Da, gir du samtidig alle femtekolonnister i vårt fylke, en på snuten.