Reginiussen og redelighet

Lodve A. Svare er Senterpartiets førstekandidat i Hammerfest og Kvalsund.

Lodve A. Svare er Senterpartiets førstekandidat i Hammerfest og Kvalsund. Foto:

Av
DEL

LeserbrevSå var det FD-redaktøren sin tur til å slå på stortromma. Like sikkert som at valgdagen nærmer seg og Partiets hegemoni er truet, våkner godt voksne menn med lojaliteten intakt for å advare mot «populisme» og andre vederstyggeligheter hos dem som tillater seg å utfordre det bestående. Allerede før sommeren kunne Reginiussen slå fast at Sp i fylket var «populistisk» fordi partiet hadde fått flertall for folkeavstemming om tvangssammenslåinga. Sist fredag (30/8) er det Sps populære leder som får det glatte lag av redaktøren; A-medias sjølutnevnte dommer over politikere som ikke er til å stole på serverer leserne ei (raskt ihopkokt?) suppe som bastant slår fast at Trygve Slagsvold Vedum er blant dem som reiser rundt og på falskeste vis bare sier det folk vil høre – for å sanke stemmer. Han er rett og slett en uredelig populist, i Reginiussens forestillingsverden.

Hvor lettvint, overflatisk og valgkamptaktisk kan en redaktør få seg til å framstille virkeligheta? Hvor feilaktig og malplassert kan kritikken mot en kunnskapsrik, seriøs, genuint interessert og nysgjerrig og folkelig politiker bli før redaktøren skjønner at han må stille sine egne fordommer til veggs – sjøl om avisa han leder har ei historie som ultralojalt partiorgan der «målet helliger midlet»-tankegangen lenge sto ufyselig sterkt?

Til de av leserne som bare antydningsvis måtte ta seg i å lure på om Reginiussen kan ha noen promille rett i sin slette personkarakteristikk, kan det opplyses at Trygve Slagsvold Vedum sist mandag brukte nærmere seks timer i Hammerfest for å lytte, lære, forstå og samtale med flinke Hammerfestinger med innsikt i viktige spørsmål for byens utvikling. Han (og vi) var imponert over Næringsforeningas behovsforståelse, oversikt og visjoner for byen vår, og Vedum fikk nyttig bakgrunnskunnskap om Ren Havn-prosjektet av representanten for havneforetaket. Sist men ikke minst fikk han av ledelsen og representanter for legeforeninga ved Finnmarkssykehuset ei grundig og ærlig framstilling av den profesjonelle og særs viktige jobben som er gjort, gjøres og er på gang for å sikre alle finnmarkinger et faglig forsvarlig og godt helse- og sykehustilbud i eget fylke. Vedums program i Hammerfest handlet altså om kunnskapsinnhenting og grasrotkontakt. På oppfordring fra FDs journalist, lot han seg avbilde foran sykehuset og seinere intervjue på Rådhusplassen, sjøl om han da primært ønsket å bruke tida på å møte og snakke med folk og potensielle Sp-velgere.

Reginiussens taktiske klipp og lim-metode, der bl.a. to år gamle Altaposten-sitat og Alta mot Hammerfest-infiserte skriblerier på Facebook koples opp mot Vedums svar på FD-journalistens spørsmål, levner redaktøren liten ære. Med konklusjonen gitt på forhand, sauser Reginiussen sammen anekdotiske «bevis» for at «analysen» hans («Sp er populistisk») stemmer. Metoden er å bruke hva enn han kommer over for å så tvil om Vedums troverdighet. Sp-lederens klare budskap passer ikke med redaktørens fastlåste oppfatning, og dermed går alarmen. Resultatet blir reinhekla kampanjejournalistikk. For hva anna enn «populisme» kan det vel være som har påført Partiet et så stort fall og endra det politiske landskapet så ettertrykkelig? Reginiussen har bare dette ene svaret – «populisme» og «uredelighet» – og derfor må han på haltende vis prøve å klistre merkelappen «valgflesk» på en jordnær og realistisk partileder som vel er så langt unna å drive med slikt som det er mulig å komme. Kontrasten til FDs glansbildefremstillinger av Støre og Tajik sine besøk/forbipasseringer er talende. Ikke mye «populisme» eller «valgflesk» å spore der i gården, nei, og sjølsagt heller ingen kritisk merknad om rikspolitikere som reiser rundt og på utidig vis blander seg inn i lokalvalgkampen.

Heldigvis er det grunn til å tru at lokalredaktørens nærsynte vurdering av politisk tillit ikke gjør stort inntrykk på andre enn de allerede innrullerte. Den jamne velger greier heilt fint sjøl å gjøre seg opp ei meining om dem som stiller til valg – om hvem som er redelige og truverdige i det de sier og gjør, og hvem som ikke er det. Så det som er synd, egentlig, er ikke at redaktør Reginiussen forleder leserne, men at Finnmarks største pressebedrift holder seg med en redaktør som forstår fint lite av Senterpartiets verdier, politikk eller popularitet. Det betyr at Reginiussen heller ikke skjønner erfaringene og synspunkta til mange av dem lever og bor i hans geografiske virkeområde. Og det må være et særdeles trasig utgangspunkt for å drive med kommentarjournalistikk og politisk analyse.

Lodve A. Svare
førstekandidat
Hammerfest Sp

Ps: De som vil forstå Senterpartiets helse- og sykehuspolitikk for Finnmark, oppfordres til å lese helsepolitisk talsperson Kjersti Toppes svar på Reginiussens kommentar litt lenger ned her på iFinnmark sine debattsider ("Platt kampanjejournalistikk mot Sp i Finnmark Dagblad")

LES OGSÅ: Platt kampanjejournalistikk mot Sp i Finnmark Dagblad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags